2014. évi előterjesztések

2014.12.10-ei előterjesztések

Meghívó 2014. december 10.
Előterjesztés 2015. évi belső ellenőrzésről
Előterjesztés 2015. évi munkatervről
Előterjesztés átmeneti gazdálkodásról
Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről
Előterjesztés Művelődési Ház és Községi Könyvtár SZMSZ-ről
Művelődési Ház és Községi Könyvtár SZMSZ-ről szóló tervezet
Előterjesztés önkormányzat SZMSZ-ről
Önkormányzat SZMSZ-ről szóló rendelet-tervezet
Előterjesztés társulási megállapodás módosításáról

 


 

2014.10.20-ai előterjesztések

Meghívó
Előterjesztés alpolgármester megválasztásáról
Javaslat Gazdasági programról és SzMSz módosításáról
Előterjesztés bizottságok létrehozásáról
Polgármester illetményéről előterjesztés

 


 

2014.10.03-ai előterjesztések

Általános indoklás - szociális tüzelőanyag
Hatásvizsgálat tüzelőanyag rendelethez
Meghívó
Szociális tüzelő előterjesztések

 


 

2014.09.24-ei előterjesztések

Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének ........./2014. (.........) önkormányzati RENDELETE a talajterhelési díjról szóló 17/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beszámoló a Képviselő- testület ciklusra szóló gazdasági programjának teljesüléséről, a 2010-2014. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ......./2014. (.......) önkormányzati RENDELETE Helyi iparűzési adóról
Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 17/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezetről
Előterjesztés a Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal, a Mesevár Óvoda és a Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratainak módosításáról

 


 

2014.08.06-ai előterjesztések

2014. augusztus 6.-ra szóló testületi meghívó
2014. (VIII.06.) önkormányzati rendelet Rákócziújfalu községért elismerő oklevél alapításáról
2014. (VIII.06.) önkormányzati rendelet adóügyi feladatot ellátó köztisztviselő anyagi érdekeltségi rendszeréről
2014. (VIII.06.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
2014. (VIII.08.) önkormányzati rendelet étkezési térítési díjak megállapításáról
Előterjesztés és előzetes hatástanulmány, valamint részletes indokolás az adóügyi feladatot ellátó köztisztviselő anyagi érdekeltségi rendszeréről
Előterjesztés és általános indoklás az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezethez
Előterjesztés a Rákócziújfalu községért elismerő oklevél alapításáról szóló rendelet-tervezetről
Előterjesztés és előzetes hatástanulmány, valamint részletes indokolás az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezethez
Hatásvizsgálat Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezethez

 


 

2014.07.02-ai előterjesztések

KEOP-2014-4.10.0/N napcellás pályázatról előterjesztés
KEOP-2014-4.10.0/N napcellás pályázat határozat

 


 

2014.05.28-ai előterjesztések

2014.05.28-ai testületi ülés közbeszerzési előterjesztése
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.
Előterjesztés az Önkormányzat által 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló éves statisztikai összegzés elfogadásáról.
Beszámoló Rákócziújfalu Közösség Önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
2013. évi szakmai beszámoló a Gyermekjóléti szolgáltatásról
Hatásvizsgálat Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez
Általános indoklás a köztemetőkről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez.
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről.
Előterjesztés a köztemetésről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez.
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal alapító okiratot módosító okirat
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal alapító okirata
Rákócziújfalui Művelődési Ház alapító okirat módosítás
Rákócziújfalui Művelődési Ház alapító okirat
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratát módosító okirat
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda alapító okirat
Előterjesztés a Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal, a Mesevár Óvoda és a Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratainak módosításáró
Hatásvizsgálat Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezetéhez
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről
Előterjesztés a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezetről, a helyi termelői bolt és piac működtetéséről.
Általános indoklás a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezethez.
Hatásvizsgálat szmsz módosításról
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
Általános indoklás Rákócziújfalu Közég Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendeletéhez.
Önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről
Általános indoklás a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez.
Hatásvizsgálat Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez
Előterjesztés a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez.
Előterjesztés beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 


 

2014.05.07-ei előterjesztések

Előterjesztés a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezetről, a helyi termelői bolt és piac működtetéséről
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS a köztemetőkről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS Rákócziújfalu Közég Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendeletéhez
Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezethez
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez
2014. május 7-ei testületi ülés Hatályon kívül helyezendő költségvetési rendeletek
ELŐTERJESZTÉS a Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal, a Mesevár Óvoda és a Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratainak módosításáról
Előterjesztés 2014. május 7-én tartandó ülésére és a 2014. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előterjesztés a köztemetésről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez
Előterjesztés a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS a talajterhelési díjról szóló 17/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez
Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi pénzügyi terv módosításáról szóló /2014.(V.07) rendeletéhez
2/2014. (V.07.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 


 

2014.03.10-ei előterjesztések

Előterjesztés a 7/2014. (I.31.) BM rendelet szerint rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
Előterjesztés likvid- és működési hitel igénybevételéről

 


 

2014.02.28-ai előterjesztések

2014. (II.28.) önkormányzati határozat Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

 


 

2014.02.12-ei előterjesztések

Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
2014. (II.12.) számú önkormányzati képviselő-testületi határozati javaslat Rákócziújfalu Község Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség Rövid lejáratú fizetési kötelezettség Fizetési köt. összesen
Rákócziújfalu Község középtávú sportfejlesztési koncepciója
Előterjesztés közkifolyók mérősítéséről
Indokolás Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ….../2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez
ELŐTERJESZTÉS Rákócziújfalu Község Önkormányzata közfeladatainak, alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti meghatározására
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február12-én tartandó ülésére Rákócziújfalu Községi Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapítására

 


 

2014.02.04-ei előterjesztések

2014.(II.4.) önkormányzati határozat Likvidhitel fedezetcseréjéről

 


 

2014.01.14-ei előterjesztések

2014. (I. 14.) önkormányzati határozata az önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalásáról

 

 

Pályázatok

 

kekkh

Hasznos linkek

 

kekkh


kormanyhivatal


streetview


ugyfelkapu


 

Go to top