2015. évi előterjesztések

2015.12.10-ei előterjesztések

Meghívó 2015. december 10.
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előterjesztés a halaszthatatlan víziközmű rekonstrukcióra vonatkozó Vállalkozási Szerződés módosításra
Előterjesztés a GRUND TANODA Rákócziújfalu - EFOP-3-3-1-15 támogatásáról

 


 

2015.11.30-ai előterjesztések

Meghívó 2015. november 30.
Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés a likvidhitel folyószámla htiel-keret felvételéről
Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
2015. I-III. negyedévi költségvetési táblák
Előterjesztés a 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról
Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervről
Előterjesztés a beérkezett Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálásáról
Előterjesztés 71/2015/(IX.23.) ÖH hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi munkatervéről
Előterjesztés a Művelődési Ház és Községi Könyvtár vezetői munkakör betöltésére pályázat újbóli kiírására
Előterjesztés a Tanoda programról

 


 

2015.10.21-ei előterjesztések

Meghívó 2015. október 21.
Előterjesztés a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok felülvizsgálatáról
Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag ellátásról szóló rendeletről
Beszámoló a Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztés a Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola Szülői Munkaközösség támogatásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának2015. évi üléséről készült jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívásról
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottságának2015. évi üléséről készült jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívásról
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának2015. évi üléséről készült jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívásról

 


 

2015.09.23-ai előterjesztések

Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
2015. évi I. félévi költségvetés táblák
Előterjesztés rendkívüli költségvetési támogatásról szóló pályázat ismételt benyújtásáról
Előterjesztés Herman Ottó Általános Iskola felújításáról
Előterjesztés tüzelőanyag vásárláshoz támogatási pályázat benyújtásáról
Előterjesztés európai uniós fejlesztési pályázat benyújtásáról
Előterjesztés Bursa-H. Ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról
Előterjesztés Bursa-H. Ösztöndíj pályázat elbírálásának szabályairól
Előterjesztés a 2014. évi helyi adózás helyzetéről, hátralékok behajtásáról
Előterjesztés Sportegyesület támogatásáról
Előterjesztés Ifjúsági Horgász Egyesület támogatásáról
Előterjesztés Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról
Előterjesztés élelmezési térítési díjak megállapításáról
Előterjesztés közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló rendelethez
Előterjesztés közterületek használatáról szóló rendelet módosításárhoz
Előterjesztés adóügyi feladatot ellátó köztisztviselő anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztés a Művelődési Ház vezetői munkakör betöltésének pályázati kiírásáról
Előterjesztés a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásról
Előterjesztés Csabaholding Kft-vel történő tárgyalásokról
Előterjesztés az O&GD Central Kft. részére közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás adásáról
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Meghívó 2015. szeptember 23.

 


 

2015.06.17-ei előterjesztések

Előterjesztés foglalkoztatás helyzetéről, munkanélküliekről
Előterjesztés belső ellenőrzési terv módosításáról
Előterjesztés törvényességi felhívás elfogadásáról
Előterjesztés óvodai csoportok számáról
Beszámoló a Mesevár Óvoda 2014. évi munkájáról
Beszámoló a Polgárőrség munkájáról
Beszámoló a közbiztonságról
Eltőerjesztés Tokaji Gábor r.alezredes kinevezéséről
Beszámoló a tűzoltóság munkájáról
Meghívó 2015. június 17.

 


 

2015.06.03-ai előterjesztések

Előterjesztés Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola működtetéséről

 


 

2015.05.20-ai előterjesztések

Előterjesztés Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének halaszthatatlan víziközmű rekostrukcióra, koncessziós díj terhére
Előterjesztés az óvoda nyári zárvatartásáról
Előterjesztés a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
2014. évi szakmai beszámoló a Gyermekjóléti szolgáltatásról
Előterjesztés a 2014. évi a gyermek és ifjúságvédelmi, gyámügyi tevékenység átfogó értékeléséről
2014. évi szakmai beszámoló a Családsegítő Szolgáltatásról
Előterjesztés az önkormányzat által 2014. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokoról szóló éves statisztikai összegzés elfogadásáról
Meghívó 2015. május 20.

 


 

2015.04.29-ei előterjesztések

Előterjesztés a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés a 2014. évi zárszámadásról
Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztés gépjármű beszerzésről
Előterjesztés "együtt-es-ély" együttműködésről
Meghívó 2015. április 29.

 


 

2015.04.15-ei előterjesztések

Előterjesztés 2015.04.15. napján tartandó ülésére az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról
Meghívó 2015. április 15.

 


 

2015.03.23-ai előterjesztések

Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 03.23. napján tartandó ülésére a települési önkormányzatok renkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról
Előterjesztés 2015. 03.23. napján tartandó ülésére az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Meghívó 2015. március 23.

 


 

2015.03.11-ei előterjesztések

Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 11. napján tartandó ülésére a Polgármesteri Hivatalnál történő létszámbővítés engedélyezése
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 16/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról
Meghívó 2015. március 11.

 


 

2015.02.25-ei előterjesztések

Előterjesztés a települési támogatásról szóló rendelethez
Előterjesztés Polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én tartandó ülésére Rákócziújfalu Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapítására
Meghívó 2015. február 25.

 


 

2015.02.11-ei előterjesztések

Meghívó 2015. február 11.
Előterjesztés a Rákócziújfalui Művelődési Ház és Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló ..../2015.(....) önkormányzati rendelethez
Előterjesztés A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapítására vonatkozó 14/2011(V.28) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
Előterjesztés az önkormányzat gazdasági programjának elfogadásáról
Előterjesztés Rákócziújalu Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapítására
Előterjesztés Napelemes rendszer kialakítására

 


 

2015.01.06-ai előterjesztések

2015.(I.06.) önkormányzati határozat Likvid hitel felvételről
Jelenléti ív Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2015. január 6-án megtartott testületi ülésén készült jegyzőkönyvhöz
Meghívó 2015. január 6.

 


 

Pályázatok

 

kekkh

Hasznos linkek

 

kekkh


kormanyhivatal


streetview


ugyfelkapu


 

Go to top