2016. évi előterjesztések

2016.12.14-ei előterjesztések

Meghívó 2016. december 14.
Előterjesztés R.újfalu településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 122/2007. önkormányzati határozat módosításáról
Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés 2017 évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletről
Előterjesztés az önkormányzat tevékenységének kormányzati funkciók szerinti változásáról
Előterjesztés az intézményi Alapító Okiratok módosításáról
Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. külterületi utak pályázatának benyújtásáról
Előterjesztés épületek (Polg.Hivatal és templom) korszerűsítésére pályázat benyújtásáról
Előterjesztés polgármester jutalmazásáról

 


 

2016.11.23-ai előterjesztések

Meghívó 2016. november 23.
Előterjesztés 2016. III. n.é. költségvetésről
Előterjesztés 2017. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztés a 2016 közbeszerzési terv módosításáról
Előterjesztés Tiszazugi Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról
Előterjesztés Szolnoki Kistérség TT. Társulási megállapodásának módosításáról
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi munkatervéről
Előterjesztés Bursa H. Ösztöndíj pályázatok elbírálásáról
Előterjesztés a rövid lejáratú folyószámla hitel-keret felvételéről
Előterjesztés az EFOP 3.3.2-2016 pályázat benyújtásáról

 


 

2016.10.12-ei előterjesztések

Meghívó 2016. október 12.
Előterjesztés víziközművek beruházás kivitelezési határidejének módosításáról
Előterjesztés településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos véleményekről
Előterjesztés településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatáról
Előterjesztés a 2016. október 23-ai ünnepség előkészítéséről
Előterjesztés bérleti szerződés jóváhagyásáról

 


 

2016.09.21-ei előterjesztések

Meghívó 2016. szeptember 21.
Előterjesztés 2016. évi költségvetési ÖR módosításáról
Előterjesztés 2016. évi I. félévi költségvetés teljesítéséről
A 2016. I. féléves költségvetési táblák
Előterjesztés 2016. évi vis maior támogatás benyújtásának módosításáról
Előterjesztés Tiszazugi Társulásban biztosított orvosi ügyelet költségeinek hozzájárulásáról
Előterjesztés szociális tüzelőanyag vásárláshoz benyújtandó pályázatról
Előterjesztés szociális tüzelőanyag helyi szabályairól szóló rendeletről
Előterjesztés szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybe vételéről szóló ÖR módosításáról
Előterjesztés közösségi együttélés szabályairól szóló ÖR módosításáról
Előterjesztés Ifjúsági Horgász Egyesület támogatásáról
Előterjesztés ASP rendszer országos kiterjesztéséről benyújtandó pályázatról
Előterjesztés a 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
Előterjesztés 2015. évi helyi adózás helyzetéről
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
Előterjesztés a Sport Egyesület támogatásáról

 


 

2016.08.29-ei előterjesztések

Meghívó 2016. augusztus 29.
Előterjesztés LIFE Éghajlat-politika alprogramra benyújtandó pályázatról

 


 

2016.08.10-ei előterjesztések

Meghívó 2016. augusztus 10.
Előterjesztés a 2016. évi vis maior támogatás benyújtásáról
Előterjesztés a Szolnoki Rendőrkapitányság (kiemelt) kapitányságvezetője kinevezésének véleményezéséről
Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásról szóló pályázat ismételt benyújtásáról
Előterjesztés 2016. augusztus 20-ai ünnepség előkészítéséről
Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletről

 


 

2016.06.15-ei előterjesztések

Meghívó 2016. június 15.
Előterjesztés tűzoltó-parancsnokság 2015 évi tevékenységéről
Előterjesztés Szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár KSZR tevékenységéről
Előterjesztés Rákócziújfalui Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2015 évi tevékenységéről
Előterjesztés Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 2015 évi tevékenységéről
Előterjesztés a 2016/2017 nevelési évben indítható óvodai csoportokról
Előterjesztés foglalkoztatásról, és munkanélküliekről
Előterjesztés bölcsőde pályázatról
Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet ismételt törvényességi felhívásról
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás térítési díjról szóló rendeletéről
Előterjesztés köztisztviselői etikai eljárás szabályzatáról
Előterjesztés Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezetének közétkeztetési szerződéséről
Előterjesztés ingatlan értékesítéséről
Előterjesztés települési fő-építész szerződéséről
Előterjesztés Patkó Imréné kérelméről
Előterjesztés a települési (szociális) támogatásról szóló rendeletről
Előterjesztés a kerékpárút kivitelezési költségeinek részletfizetéséről
Előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati határozatokról
Előterjesztés nyári szünidei gyermekfelügyeletről
Előterjesztés Kunszentmártoni Kistérség Többcélú társuláshoz (orvosi ügyelet) csatlakozásról
Előterjesztés bérlakás igényléséről
Előterjesztés Rákócziújfalu, Dózsa Gy. u. 27. sz. alatt lévő önkormányzati ingatlan értékesítéséről

 


 

2016.05.11-ei előterjesztések

Meghívó 2016. május 11.
Beszámoló Rendőrkapitányság 2015.
Beszámoló Polgárőrség 2015. évről
Előterjesztés 2015. évi költségvetési ÖR módosításáról
Előterjesztés 2015. évi zárszámadásról
Előterjesztés MÁK 2015. évi ellenőrzési jelentéséről
Előterjesztés 2015. évi belső ellenőri jelentésről
Előterjesztés a KKETTKK büszkeségpontok pályázatról
Előterjesztés UPC Kft. optikai hálózatról
Előterjesztés 2015. évi gyermekvédelemről
Beszámoló 2015. évi Gyermekjóléti Szolgáltatásról
Beszámoló 2015. évi Családsegítő Szolgáltatásról
Előterjesztés 2015. évi közbeszerzési eljárásokról szóló statisztikai összegzésről
Előterjesztés Polgárőrség támogatásáról
Előterjesztés partnerségi rendeletről és a szerződésről
Előterjesztés belterületi utak felújításáról szóló pályázat benyújtásáról
Előterjesztés együttműködési megállapodásról
Előterjesztés viziközművek beruházásról, közműtérképről

 


 

2016.04.06-ai előterjesztések

Meghívó 2016. április 6.
Előterjesztés halaszthatatlan víziközmű rekonstrukcióról, koncessziós díj terhére
Előterjesztés Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletre érkezett törvényességi felhívásról

 


 

2016.03.23-ai előterjesztések

Meghívó 2016. március 23.
Előterjesztés 2016. évi összesített közbeszerzési tervről
Előterjesztés Közbeszerzési Szabályzatról
Előterjesztés Mesevár Óvoda 2016 évi beiratkozási idejéről
Előterjesztés Mesevár Óvoda 2016 nyári zárva tartásáról
Előterjesztés Együttműködési Megállapodásról
Előterjesztés rendkívüli költségvetési támogatásról szóló pályázat benyújtásáról
Előterjesztés a Művelődési Ház vezetői pályázatának elbírálásáról
Előterjesztés vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztéséről, pályázat benyújtásáról
Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet véleményezési eljárás megkezdéséről

 


 

2016.03.16-ai előterjesztések

Meghívó 2016. március 16.

 


 

2016.02.15-ei előterjesztések

Meghívó 2016. február 15.
Előterjesztés 2016. évi költségvetésről
Előterjesztés a települési támogatásról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés polgármester 2016. évi szabadságáról
Előterjesztés turisztikai pályázatról

 


 

2016.01.21-ei előterjesztések

Meghívó 2016. január 21.
Előterjesztés a Szolnok Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozásról és a megállapodás módosításáról
Előterjesztés a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjainak megállapításáról szóló rendeletről
Előterjesztés a Pietas Temetkezési Kft. szerződésének módosításáról és a köztemető és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletről
Előterjesztés a Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatról
Előterjesztés Rákócziújfalu, Dózsa Gy. út 27. sz. alatt lévő 203 hrszú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztés a helyi építési szabályzatról szóló 9/2007.(XI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

 


 

Pályázatok

 

kekkh

Hasznos linkek

 

kekkh


kormanyhivatal


streetview


ugyfelkapu


 

Go to top