2018. évi előterjesztések

2018.12.20-ai előterjesztések

Meghívó 2018. december 20.
Előterjesztés a beérkezett bölcsőde intézményvezetői pályázatok elbírálása
Előterjesztés Rákócziújfalu, Virág utca 28. sz. ingatlan beépítési kötelezettség törléséről
 


 

2018.12.06-ai előterjesztések

Meghívó 2018. december 6.
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásról
 


 

2018.11.28-ai előterjesztések

Meghívó 2018. november 28. (+ közmeghallgatás)
Előterjesztés Tüzelőanyag támogatás rendeletről
Előterjesztés 2018. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről
Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi munkatervéről
Előterjesztés a 2019. évi rövid lejáratú likvid folyószámla-hitelkeret felvételéről
 


 

2018.11.15-ei előterjesztések

Meghívó 2018. november 15.
Előterjesztés a Manóvár Bölcsőde alapító okiratáról
Előterjesztés a Manóvár Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírásáról
 


 

2018.10.31-ei előterjesztések

Meghívó 2018. október 31.
Beszámoló a 2018. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előterjesztés iskolaigazgatói pályázat támogatásáról


 

2018.09.24-ei előterjesztések

Meghívó 2018. szeptember 24.
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
Előterjesztés Dr. Jánosi Csaba fogorvos rendelési ideje módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztés a víziközművekkel kapcsolatos döntésre
 


 

2018.08.30-ai előterjesztések

Meghívó 2018. augusztus 30.
 


 

2018.08.14-ei előterjesztések

Meghívó 2018. augusztus 14.
Szentiványi Zoltán Rákócziújfalui Bölcsőde kivitelezőjének kérése
 


 

2018.07.30-ai előterjesztések

Meghívó 2018. július 30.
Művelődési Ház vezetői álláshelyre beérkezett pályázat szakértői véleménye
Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatási pályázatról
Rákócziújfalui műtrágyaüzem területbővítésének kérelme
Rákócziújfalu, Fő út 22. sz. alatt lévő ingatlan felajánlása
 


 

2018.06.28-ai előterjesztések

Meghívó 2018. június 28.
Előterjesztés települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Beszámoló a Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztés a 2018/19-es évben indítható óvodai csoportszámról
Beszámoló a Rákócziújfalui Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2017. évi tevékenységéről
Tájékoztatás a foglalkoztatás helyzetéről, a munkanélküliek ellátásáról
 


 

2018.05.29-ei előterjesztések

Meghívó 2018. május 29.
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről
Beszámoló Rákócziújfalu 2017. évi gyámügyi tevékenységéről
Előterjesztés halaszthatatlan víziközmű beruházás és rekonstrukció (Kossuth és Petőfi út között)
Beszámoló (Rendőrség) a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
Beszámoló (Polgárőrség) a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
Támogatási kérelem Mesevár Óvoda óvodásai számára
Támogatási kérelem Összefogás Napja programjaira
Támogatási kérelem Csámborgók néptánc együttes részére
Előterjesztés VCSM felügyelő bizottsági tagságról
Előterjesztés Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Turisztikai fejlesztési felhívásáról
Tájékoztatás Rákócziújfalu-Martfű közötti kerékpárútszakasz birtokba adásáról
 


 

2018.05.08-ai előterjesztések

Meghívó 2018. május 8.
Műszaki ellenőri jelentés a bölcsőde építéséről

 


 

2018.05.02-ai előterjesztések

Meghívó 2018. május 2.
Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról (járdák felújítása)

 


 

2018.04.17-ei előterjesztések

Meghívó 2018. április 17.
Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatásról szóló 2018. évi pályázat beadásáról
Előterjesztés halaszthatatlan víziközmű beruházásról
Előterjesztés a bizottsági ülések tartására érkezett törvényességi felhívásról
Előterjesztés óvodai beiratkozás időpontjáról
Előterjesztés óvoda nyári zárva-tartásáról

 


 

2018.03.08-ai előterjesztések

Meghívó 2018. március 8.
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetéről
Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelet-tervezetéről
Előterjesztés a települési Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
Előterjesztés a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről
Előterjesztés közmeghallgatás tartására érkezett törvényességi felhívásról
Beszámoló a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsokság 2017. évi munkájáról

 


 

2018.02.14-ei előterjesztések

Meghívó 2018. február 14.
Előterjesztés a polgármester illetményéről és költségtérítéséről
Tájékoztatás a 2018. évi költségvetésről

 


 

2018.01.26-ai előterjesztések

Meghívó 2018. január 26.
Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottsági póttagok választásáról
Előterjesztés 2018. évi belső ellenőrzési munkatervről
Előterjesztés Tóth Gábor József üzlethelyiség bérléséről
Előterjesztés Merena László házvásárlási összeg visszafizetési kérelméről

 


 

2018.01.10-ei előterjesztések

Meghívó 2018. január 10.
Előterjesztés a Községi Polgárőrség kérelméről
Előterjesztés Dobrai Lajosné kérelméről

 


 

Pályázatok

 

kekkh

Hasznos linkek

 

kekkh


kormanyhivatal


streetview


ugyfelkapu


 

Go to top