+36 (56) 444 054 titkarsag@rakocziujfalu.hu
Oldal kiválasztása

2014-2020

TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00041 Új szociális intézmény létesítése Rákócziújfaluban

Rákócziújfalu Község Önkormányzat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-4.2.1-15 jelű, Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra benyújtott TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00041 azonosító számú „Új szociális intézmény létesítése Rákócziújfaluban” című pályázata 2020. május 08-án kelt támogatói döntés szerint 60.000.000 Ft támogatásban részesült.

A projekt fő célja volt a Rákócziújfalu településen elérhető szociális alapszolgáltatások fejlesztése, minőségének javítása a jelenlegi, szolgáltatások ellátása számára csaknem alkalmatlan épület lebontásával és egy új épület kivitelezésével. A projekt megvalósításával lehetőségünk nyílt a jogszabályi feltételeknek való megfelelés biztosítására, a hatékonyabb szakmai egységet és a szolgáltatásnyújtás minőségi ellátását segítő fejlesztés megvalósítására és nem utolsó sorban egy mai kor igényeinek megfelelő, korszerű, teljeskörűen akadálymentesített, kedvező energiahatékonysági szempontokkal bíró épület költséghatékony üzemeltetésére. A beruházással a hatékonyabb szakmai egységek megteremtését, az ellátotti igények kielégítését és a meglévő szakmai létszám –munkahely- megtartását célozzuk meg.

A településen a szociális alapszolgáltatások közül elérhető a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás, a támogató szolgálat, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás. A korábbi épület közel 60 éve épült, elavult, nem volt megfelelő a mai igények számára. A fenntartó, illetve az intézmény lehetőségeikhez mérten próbálta megoldani az épület rendszeres karbantartását, anyagi korlátok miatt azonban a szükségszerű felújítások megvalósítása sokszor nehézségekbe ütközött. Az épületrészek, szerkezetek fejlesztésére az elmúlt időkben egyáltalán nem volt lehetőség. Ennek következtében ezek műszaki állapota teljesen elavult, leromlott, teljes felújításuk gazdaságtalan lett volna. A projekt eredményeképpen az ellátottak számára nyitva álló 5084 Rákócziújfalu, Dózsa Gy. út 23. szám alatti épület lebontásra került és egy teljesen új, korszerű, teljeskörűen akadálymentesített épület kivitelezése történik meg, amely magába foglal 2 irodahelyiséget, női, ffi és akadálymentes WC-t, közösségi helyet tárolóval, teakonyhával, ételkiadóval és előtérrel. Az épülethez az előírt számú parkolóhelyek és akadálymentes parkolók kerültek megépítésre, továbbá eszközök, berendezési tárgyak kerültek beszerzésre, valamint a kivitelezés folyamán napelem telepítése is megtörtént.

A projekttel megcélzott korszerűsítés az ellátotti kör számára magasabb minőségű szolgáltatási infrastruktúra megteremtésén túl egy költségtakarékosabb működtetést eredményezett. Csökkentek az üzemeltetési és fenntartási költségek, ami az önkormányzat részére megtakarításokat eredményez és a jelenlegi kiadások csökkentésével további gazdaságossághoz járul hozzá. Másrészt megfelelőbb lett a szolgáltatások színvonala, az ellátottak kiszolgálása, de nem utolsó sorban előtérbe kerül az erkölcsi hozadék, vagyis a megbecsültség érzése a klienskörben és a dolgozók között leírhatatlan.

Projekt kezdete: 2020.07.01.
Projekt fizikai befejezése: 2023.09.30.
Támogatás intenzitása: 100%

Bölcsőde építése Rákócziújfaluban – TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00019

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00019 azonosító számú „Bölcsőde építése Rákócziújfaluban” című pályázata 2017. május 4-én kelt támogatói döntés szerint 74.788.675 Ft támogatásban részesült.

Rákócziújfalu Község Önkormányzatának célja a község igényeinek megfelelően egy új bölcsődei intézmény létrehozása, mellyel biztosítható a településen élő kisgyermekes családok számára a gyermekek napközbeni ellátása. A projekt megvalósulása segíti a kisgyermekes családokban a szülők munkaerő-piaci elhelyezkedését, a hátrányos helyzetű gyermekek szocializációját. A kapacitásnövelés támogatja a szolgáltatáshoz való hozzájutás esélyét.

Az új intézmény egészséges, modern, harmonikus gondozási-nevelési környezetet tud biztosítani az itt gondozott gyermekek számára, elő tudja segíteni egészséges szocializációjukat és előmozdítja a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megvalósulását. Egyúttal megteremti a korszerű, egészséges, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő gondozási-nevelési környezetet a településen. A gondozás-nevelés optimális körülményeinek megteremtésével a gondozómunka hatékonysága magas színvonalúvá válik, ezáltal a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődése segíthető elő.

Rákócziújfalu településen a bölcsődei szolgáltatás jelenleg nem elérhető. A fejlesztés helyén Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 23. sz. 180 hrsz.-ú ingatlanon lévő szolgálati lakás több éve lakatlan. Az 1960-as, 70-es években épült, műszaki állapota erősen leromlott, korszerűsítő felújítása gazdaságtalan lenne, így bontásra kerül sor. A megvalósítandó beruházás önállóan támogatható tevékenységei közé tartozik az újonnan épülő bölcsőde épülete, amely egy csoportszobával és egy mozgásfejlesztő szobával kerül kialakításra. Mindezek mellett megvalósulnak a mosdók/WC-k, az udvar, valamint egy melegítőkonyha is, hogy az óvodához hasonlóan biztosítani tudják a jó minőségű ételek beszállítását. A kisdedek korosztály specifikus, szakszerű ellátásához viszont a melegítőkonyhán belül kialakításra kerül tejkonyha. Mivel jelenleg semmilyen eszközzel nem rendelkezünk egy bölcsőde kialakításához, ide sorolható a teljes eszközbeszerzés is, amely berendezési tárgyak mellett, konyhai felszereléseket is tartalmaz.

A projekt megvalósítási időtartama előreláthatólag 12 hónap.
A projekt összköltsége: 74.788.675 Ft
A projekt fizikai befejezése: 2019. július 31.

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból kerül finanszírozásra.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat a TOP-1.4.1- 15-JN1- 2016-00019 azonosító számú „Bölcsőde építése Rákócziújfaluban” című pályázat kivitelezési munkálatai kapcsán sikeres közbeszerzési eljárást bonyolított le. A nyertes kivitelező az AJTÓ-ABLAK BAU Kft., akivel a vállalkozási szerződés aláírása 2017. augusztus 21-én megtörtént. A kivitelezés ezt követően elkezdődött, jelenleg mintegy 35%-os készültségi foknál tart.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00019 azonosító számú „Bölcsőde építése Rákócziújfaluban” című pályázat kivitelezési munkálatai jelenleg is zajlanak. 2018. április 06-án a készültségi fok 50% volt. Jelenleg a bölcsőde tetőszerkezetének építése zajlik, párhuzamosan a belső munkálatokkal, ami magába foglalja villanyszerelési munkákat, gépészetet, válaszfalak falazását és azok vakolását. Szintén ezzel egyidejűleg zajlik a falak szigetelése drivit rendszerrel.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00019 azonosító számú „Bölcsőde építése Rákócziújfaluban” című pályázat kivitelezési munkálatai. 2018. május 23-án elérték a 75%-os készültségi fokot. Jelenleg mintegy 85%-nál tart. A kivitelezés folyamatosan zajlik, az aljzat lebetonozása folyamatban van, a külső hőszigetelés felkerült, a tetőszerkezet elkészült, a vízzáró fólia elhelyezésével. Ezt követően kezdődik a héjalás felhelyezése, külső vakolás, a belső burkolás, belső festés, gépészeti és villamos szerelvényezés és berendezések szerelése, az udvar kialakítása.

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Bővebb információért katt ide!

Sajtóközlemény

Bővebb információért katt ide!

EFOP-3.3.2-16-2016-00103 Hagyomány, Kreativitás és Innováció a Közművelődésben

EFOP-3.3.2-16-2016-00103 Hagyomány, Kreativitás és Innováció a Közművelődésben

Bővebb információért katt ide!

Sajtóközlemény

Bővebb információért katt ide!

Elkezdődik Rákócziújfalu településen a csapadékvíz elvezető hálózat építésének I. üteme

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A PROJEKT CÍME: CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉPÍTÉSE I. ÜTEM RÁKÓCZIÚJFALU
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-2.1.3-16-JN1-2019-00003
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 142 989 300 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.09.30.

A településen jelenleg nincs összehangolt és az egész községben kiépített vízelvezető árokrendszer. A meglévő árkok állapota ugyanakkor jelentősen leromlott az évek során. Ezek az árokok javarészt földmedrűek, illetve kisméretű burkolóelemekkel vannak ellátva, továbbá a magassági vonalvezetésük sem megfelelő, valamint a vízszállító keresztmetszetük csak helyenként éri el az előírt méreteket. Ennek köszönhetően a meglévő csőátereszek átmérője változó, nagy részük eliszapolódott, vagy összetört így nem tudja biztosítani maradéktalanul a vízelvezető funkciót.

Összességében elmondható, hogy tekintettel az időjárási viszonyokra, egy nagyobb mennyiségű eső esetében a jelenlegi árokrendszer nem képes elvezetni a lehulló vízmennyiséget a befogadóba, sokszor a mélyebben fekvő területekről ideiglenes szivattyúállások segítségével juttatható el a víz a befogadóba.

Sajnálatos módon olyan méreteket ölt a probléma, hogy a felgyülemlett víz a település több utcájában rendkívüli anyagi károkat okoz, amely a fejlesztés megvalósításával mérsékelhető, illetve teljesen megszüntethető lesz.

Jelenleg is több csatorna van, melyek a község befogadóiba vezetik a csapadék- és belvizeket, azonban olyan árkok is épültek, melyek részben a kapubejárók alatti átvezetések hiánya, részben eredetileg is levezetés nélküli szikkasztóárokként épülve csak szikkasztó funkcióval rendelkeznek. A problémák kezelésére a csapadékvíz elvezető árkok folyamatos karbantartását végzi az önkormányzat, illetve különböző ideiglenes megoldásokat alkalmaznak, mint pl. az önkormányzat tulajdonában lévő nagy teljesítményű szivattyúk bevonása, szippantótartályos járművel a vízfelesleg elszállítása.
A projekt keretein belül létrehozni kívánt belvízcsatornákban a projektgazda a Napsugár-Rákóczi Ferenc-Táncsics Mihály-Petőfi Sándor-Kossuth Lajos utcák csapadékvíz elvezetési problémáinak megszüntetését hivatott megoldani. A fent említett utcák, mintegy 30 ha vízgyűjtő területet fednek le a településen.

Kiépítésre kerül az a csatornahálózat, ami a vízgyűjtő területről lefolyó vizeket a tározó környezetében összegyűjti és rendezetten bevezeti a tározóba. Megtervezésre kerül a tározó rendezését és a tározó vízszintszabályozását biztosító átemelő a nyomóvezetékével és a befogadó települési zárt csatornába történő bevezetésével. A tervezett csatornahálózat az öblözet kiépítésének első ütemeként az öblözet torkolati főgyűjtőcsatornáit tartalmazza.

A tervezett beruházás általános célja a víz okozta károk megelőzése és a víz nyújtotta előnyök kiaknázása. A települési, belterületi vízrendezésnél az ember szempontjából egészségesebb környezet kialakítása, az élet- és a lakhatási körülmények javítása a fő cél.

A fejlesztés eredményeként a tervek alapján Rákócziújfalu településen 3666 fm belvízcsatorna épül meg.

TÁJÉKOZTATÓ A „CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉPÍTÉSE I. ÜTEM, RÁKÓCZIÚJFALU” C. PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

Bővebb információért katt ide!

TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00041 Új szociális intézmény létesítése Rákócziújfaluban

Rákócziújfalu Község Önkormányzat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-4.2.1-15 jelű, Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra benyújtott TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00041 azonosító számú „Új szociális intézmény létesítése Rákócziújfaluban” című pályázata 2020. május 08-án kelt támogatói döntés szerint 60.000.000 Ft támogatásban részesült.

A projekt fő célja volt a Rákócziújfalu településen elérhető szociális alapszolgáltatások fejlesztése, minőségének javítása a jelenlegi, szolgáltatások ellátása számára csaknem alkalmatlan épület lebontásával és egy új épület kivitelezésével. A projekt megvalósításával lehetőségünk nyílt a jogszabályi feltételeknek való megfelelés biztosítására, a hatékonyabb szakmai egységet és a szolgáltatásnyújtás minőségi ellátását segítő fejlesztés megvalósítására és nem utolsó sorban egy mai kor igényeinek megfelelő, korszerű, teljeskörűen akadálymentesített, kedvező energiahatékonysági szempontokkal bíró épület költséghatékony üzemeltetésére. A beruházással a hatékonyabb szakmai egységek megteremtését, az ellátotti igények kielégítését és a meglévő szakmai létszám –munkahely- megtartását célozzuk meg.

A településen a szociális alapszolgáltatások közül elérhető a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás, a támogató szolgálat, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás. A korábbi épület közel 60 éve épült, elavult, nem volt megfelelő a mai igények számára. A fenntartó, illetve az intézmény lehetőségeikhez mérten próbálta megoldani az épület rendszeres karbantartását, anyagi korlátok miatt azonban a szükségszerű felújítások megvalósítása sokszor nehézségekbe ütközött. Az épületrészek, szerkezetek fejlesztésére az elmúlt időkben egyáltalán nem volt lehetőség. Ennek következtében ezek műszaki állapota teljesen elavult, leromlott, teljes felújításuk gazdaságtalan lett volna. A projekt eredményeképpen az ellátottak számára nyitva álló 5084 Rákócziújfalu, Dózsa Gy. út 23. szám alatti épület lebontásra került és egy teljesen új, korszerű, teljeskörűen akadálymentesített épület kivitelezése történik meg, amely magába foglal 2 irodahelyiséget, női, ffi és akadálymentes WC-t, közösségi helyet tárolóval, teakonyhával, ételkiadóval és előtérrel. Az épülethez az előírt számú parkolóhelyek és akadálymentes parkolók kerültek megépítésre, továbbá eszközök, berendezési tárgyak kerültek beszerzésre, valamint a kivitelezés folyamán napelem telepítése is megtörtént.

A projekttel megcélzott korszerűsítés az ellátotti kör számára magasabb minőségű szolgáltatási infrastruktúra megteremtésén túl egy költségtakarékosabb működtetést eredményezett. Csökkentek az üzemeltetési és fenntartási költségek, ami az önkormányzat részére megtakarításokat eredményez és a jelenlegi kiadások csökkentésével további gazdaságossághoz járul hozzá. Másrészt megfelelőbb lett a szolgáltatások színvonala, az ellátottak kiszolgálása, de nem utolsó sorban előtérbe kerül az erkölcsi hozadék, vagyis a megbecsültség érzése a klienskörben és a dolgozók között leírhatatlan.

Projekt kezdete: 2020.07.01.
Projekt fizikai befejezése: 2023.09.30.
Támogatás intenzitása: 100%

Bölcsőde építése Rákócziújfaluban – TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00019

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00019 azonosító számú „Bölcsőde építése Rákócziújfaluban” című pályázata 2017. május 4-én kelt támogatói döntés szerint 74.788.675 Ft támogatásban részesült.

Rákócziújfalu Község Önkormányzatának célja a község igényeinek megfelelően egy új bölcsődei intézmény létrehozása, mellyel biztosítható a településen élő kisgyermekes családok számára a gyermekek napközbeni ellátása. A projekt megvalósulása segíti a kisgyermekes családokban a szülők munkaerő-piaci elhelyezkedését, a hátrányos helyzetű gyermekek szocializációját. A kapacitásnövelés támogatja a szolgáltatáshoz való hozzájutás esélyét.

Az új intézmény egészséges, modern, harmonikus gondozási-nevelési környezetet tud biztosítani az itt gondozott gyermekek számára, elő tudja segíteni egészséges szocializációjukat és előmozdítja a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megvalósulását. Egyúttal megteremti a korszerű, egészséges, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő gondozási-nevelési környezetet a településen. A gondozás-nevelés optimális körülményeinek megteremtésével a gondozómunka hatékonysága magas színvonalúvá válik, ezáltal a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődése segíthető elő.

Rákócziújfalu településen a bölcsődei szolgáltatás jelenleg nem elérhető. A fejlesztés helyén Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 23. sz. 180 hrsz.-ú ingatlanon lévő szolgálati lakás több éve lakatlan. Az 1960-as, 70-es években épült, műszaki állapota erősen leromlott, korszerűsítő felújítása gazdaságtalan lenne, így bontásra kerül sor. A megvalósítandó beruházás önállóan támogatható tevékenységei közé tartozik az újonnan épülő bölcsőde épülete, amely egy csoportszobával és egy mozgásfejlesztő szobával kerül kialakításra. Mindezek mellett megvalósulnak a mosdók/WC-k, az udvar, valamint egy melegítőkonyha is, hogy az óvodához hasonlóan biztosítani tudják a jó minőségű ételek beszállítását. A kisdedek korosztály specifikus, szakszerű ellátásához viszont a melegítőkonyhán belül kialakításra kerül tejkonyha. Mivel jelenleg semmilyen eszközzel nem rendelkezünk egy bölcsőde kialakításához, ide sorolható a teljes eszközbeszerzés is, amely berendezési tárgyak mellett, konyhai felszereléseket is tartalmaz.

A projekt megvalósítási időtartama előreláthatólag 12 hónap.
A projekt összköltsége: 74.788.675 Ft
A projekt fizikai befejezése: 2019. július 31.

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból kerül finanszírozásra.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat a TOP-1.4.1- 15-JN1- 2016-00019 azonosító számú „Bölcsőde építése Rákócziújfaluban” című pályázat kivitelezési munkálatai kapcsán sikeres közbeszerzési eljárást bonyolított le. A nyertes kivitelező az AJTÓ-ABLAK BAU Kft., akivel a vállalkozási szerződés aláírása 2017. augusztus 21-én megtörtént. A kivitelezés ezt követően elkezdődött, jelenleg mintegy 35%-os készültségi foknál tart.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00019 azonosító számú „Bölcsőde építése Rákócziújfaluban” című pályázat kivitelezési munkálatai jelenleg is zajlanak. 2018. április 06-án a készültségi fok 50% volt. Jelenleg a bölcsőde tetőszerkezetének építése zajlik, párhuzamosan a belső munkálatokkal, ami magába foglalja villanyszerelési munkákat, gépészetet, válaszfalak falazását és azok vakolását. Szintén ezzel egyidejűleg zajlik a falak szigetelése drivit rendszerrel.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00019 azonosító számú „Bölcsőde építése Rákócziújfaluban” című pályázat kivitelezési munkálatai. 2018. május 23-án elérték a 75%-os készültségi fokot. Jelenleg mintegy 85%-nál tart. A kivitelezés folyamatosan zajlik, az aljzat lebetonozása folyamatban van, a külső hőszigetelés felkerült, a tetőszerkezet elkészült, a vízzáró fólia elhelyezésével. Ezt követően kezdődik a héjalás felhelyezése, külső vakolás, a belső burkolás, belső festés, gépészeti és villamos szerelvényezés és berendezések szerelése, az udvar kialakítása.

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Bővebb információért katt ide!

Sajtóközlemény

Bővebb információért katt ide!

EFOP-3.3.2-16-2016-00103 Hagyomány, Kreativitás és Innováció a Közművelődésben

EFOP-3.3.2-16-2016-00103 Hagyomány, Kreativitás és Innováció a Közművelődésben

Bővebb információért katt ide!

Sajtóközlemény

Bővebb információért katt ide!

Elkezdődik Rákócziújfalu településen a csapadékvíz elvezető hálózat építésének I. üteme

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A PROJEKT CÍME: CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉPÍTÉSE I. ÜTEM RÁKÓCZIÚJFALU
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-2.1.3-16-JN1-2019-00003
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 142 989 300 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.09.30.

A településen jelenleg nincs összehangolt és az egész községben kiépített vízelvezető árokrendszer. A meglévő árkok állapota ugyanakkor jelentősen leromlott az évek során. Ezek az árokok javarészt földmedrűek, illetve kisméretű burkolóelemekkel vannak ellátva, továbbá a magassági vonalvezetésük sem megfelelő, valamint a vízszállító keresztmetszetük csak helyenként éri el az előírt méreteket. Ennek köszönhetően a meglévő csőátereszek átmérője változó, nagy részük eliszapolódott, vagy összetört így nem tudja biztosítani maradéktalanul a vízelvezető funkciót.

Összességében elmondható, hogy tekintettel az időjárási viszonyokra, egy nagyobb mennyiségű eső esetében a jelenlegi árokrendszer nem képes elvezetni a lehulló vízmennyiséget a befogadóba, sokszor a mélyebben fekvő területekről ideiglenes szivattyúállások segítségével juttatható el a víz a befogadóba.

Sajnálatos módon olyan méreteket ölt a probléma, hogy a felgyülemlett víz a település több utcájában rendkívüli anyagi károkat okoz, amely a fejlesztés megvalósításával mérsékelhető, illetve teljesen megszüntethető lesz.

Jelenleg is több csatorna van, melyek a község befogadóiba vezetik a csapadék- és belvizeket, azonban olyan árkok is épültek, melyek részben a kapubejárók alatti átvezetések hiánya, részben eredetileg is levezetés nélküli szikkasztóárokként épülve csak szikkasztó funkcióval rendelkeznek. A problémák kezelésére a csapadékvíz elvezető árkok folyamatos karbantartását végzi az önkormányzat, illetve különböző ideiglenes megoldásokat alkalmaznak, mint pl. az önkormányzat tulajdonában lévő nagy teljesítményű szivattyúk bevonása, szippantótartályos járművel a vízfelesleg elszállítása.
A projekt keretein belül létrehozni kívánt belvízcsatornákban a projektgazda a Napsugár-Rákóczi Ferenc-Táncsics Mihály-Petőfi Sándor-Kossuth Lajos utcák csapadékvíz elvezetési problémáinak megszüntetését hivatott megoldani. A fent említett utcák, mintegy 30 ha vízgyűjtő területet fednek le a településen.

Kiépítésre kerül az a csatornahálózat, ami a vízgyűjtő területről lefolyó vizeket a tározó környezetében összegyűjti és rendezetten bevezeti a tározóba. Megtervezésre kerül a tározó rendezését és a tározó vízszintszabályozását biztosító átemelő a nyomóvezetékével és a befogadó települési zárt csatornába történő bevezetésével. A tervezett csatornahálózat az öblözet kiépítésének első ütemeként az öblözet torkolati főgyűjtőcsatornáit tartalmazza.

A tervezett beruházás általános célja a víz okozta károk megelőzése és a víz nyújtotta előnyök kiaknázása. A települési, belterületi vízrendezésnél az ember szempontjából egészségesebb környezet kialakítása, az élet- és a lakhatási körülmények javítása a fő cél.

A fejlesztés eredményeként a tervek alapján Rákócziújfalu településen 3666 fm belvízcsatorna épül meg.

TÁJÉKOZTATÓ A „CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉPÍTÉSE I. ÜTEM, RÁKÓCZIÚJFALU” C. PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

Bővebb információért katt ide!

Friss információk

Archív híreink

Elérhetőségek

Cím: 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.
Telefon: +36 (56) 444 054
Fax: +36 (56) 444 054 / 108
Email: titkarsag@rakocziujfalu.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás!
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás!

A polgármester és a jegyző minden héten szerdán 8:00 - 12:00-ig fogadóórát tart.