+36 (56) 444 054 titkarsag@rakocziujfalu.hu
Oldal kiválasztása

Előterjesztések

2020. évi előterjesztések

2020.07.15-ei előterjesztések

Meghívó 2020. július 15.
Beszámoló a Rendőrség 2019. évi tevékenységéről
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról
Beszámoló a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi munkájáról
Beszámoló Rákócziújfalui Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztés a közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletről
Előterjesztés a 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról
Előterjesztés a 2019. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról
Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzésről

2020.07.08-ai előterjesztések

Meghívó 2020. július 8.
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Sportfejlesztési Koncepciójának módosításáról
Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Sportpálya öltözőjének felújítása
Előterjesztés a LIFE ELABO Bivaly-tó projekt szándéknyilatkozatáról
Előterjesztés a LIFE nemzeti önerő támogatási kérelem benyújtásáról

2020.03.16-ai előterjesztések

Meghívó 2020. március 16.
Előterjesztés Mesevár Óvoda 2020/2021. évi beiratkozás időpontjáról
Előterjesztés Mesevár Óvoda 2020. évi nyári zárva tartásának időpontjáról
Előterjesztés szociális ellátások után fizetendő 2020. évi térítési díjakról

2020.02.19-ei előterjesztések

Meghívó 2020. február 19.
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztés Szolnoki Kistérség TT és Rákóczifalva Önkormányzat között kötendő megállapodásról
Előterjesztés Szolnoki Kistérség TT és Tiszavárkony Önkormányzat között kötendő megállapodásról
Előterjesztés Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodásáról
Kérés a J.N.Sz. Megyei Területrendezési Terv módosításához

2019. évi előterjesztések

2019.12.19-ei előterjesztések

Meghívó 2019. december 19.
Előterjesztés vízi-közművekkel kapcsolatos döntésekről
Előterjesztés az Állami Számvevőszék ellenőrzési eljárásban tett figyelemfelhívásának elbírálásáról

2019.12.11-ei előterjesztések

Meghívó 2019. december 11. + közmeghallgatás
Előterjesztés a 2020. évi szociális tüzelőanyag rendeletről
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi munkatervéről
Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

2019.11.28-ai előterjesztések

Meghívó 2019. november 28.
Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés a beérkezett Bursa H. Ösztöndíj pályázatok elbírálásáról
Előterjesztés a védőnői pályázatról
Előterjesztés likvid folyószámla hitelkeretről

2019.10.22-ei előterjesztések

Meghívó 2019. október 22. KT alakuló ülés
Előterjesztés a polgármester illetményének, és költségtérítésének megállapításáról
Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról
Előterjesztés a képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról

2019.09.15-ei előterjesztések

Meghívó 2019. szeptember 15.
Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottsági tag és póttagok megválasztásáról
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi csatlakozásról
Előterjesztés a halaszthatatlan víziközmű beruházás és rekonstrukció elvégzésére, a 2019. évi koncessziós díj terhére

2019.08.14-ei előterjesztések

Meghívó 2019. augusztus 14.
Előterjesztés 2018. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés az élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Beszámoló a Mesevár Óvoda 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a település foglalkoztatás helyzetéről, a munkanélküliek ellátásáról

2019.07.30-ai előterjesztések

Meghívó 2019. július 30.
Előterjesztés szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra benyújtandó pályázatról

2019.06.12-ei előterjesztések

Meghívó 2019. június 12.
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
Beszámoló Rákócziújfalu Községi Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi szakmai tevékenységéről
Beszámoló Rákócziújfalu 2018. évi gyámügyi tevékenységéről

2019.05.16-ai előterjesztések

Meghívó 2019. május 16.
Előterjesztés REKI pályázat beadásáról
Előterjesztés R.újfalu Dózsa út javítási pályázat beadásáról
Előterjesztés a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltóság támogatásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Polgárőr Egyesület támogatásáról
Előterjesztés „Összefogás Napja” 2019. évi program támogatásáról
Előterjesztés Óvodai Jótékonysági Bál Szervezőbizottságának támogatásáról

2019.04.23-ai előterjesztések

Meghívó 2019. április 23.
Előterjesztés az önkormányzat lakásrendeletének hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról
Előterjesztés a 2018. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról
Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről
Előterjesztés a 2019. évi közbeszerzési tervről

2019.03.26-ai előterjesztések

Meghívó 2019. március 26.
Előterjesztés Mesevár Óvoda 2019/2020. évi beiratkozás időpontjáról
Előterjesztés Mesevár Óvoda 2019. évi nyári zárva tartásáról
Előterjesztés a szociális ellátások után fizetendő díjakról szóló önkormányzati határozat módosításáról

2019.03.11-ei előterjesztések

Meghívó 2019. március 11.
Előterjesztés Dr. Jánosi Csaba fogorvos rendelési idejének módosításáról

2019.02.20-ai előterjesztések

Meghívó 2019. február 20.
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Előterjesztés a közterület-használatáról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés Varga József polgármester 2019. évi szabadságának ütemezéséről

2019.01.24-ei előterjesztések

Meghívó 2019. január 24.
Előterjesztés pályázat benyújtásáról kiegyenlítő bérrendezési alaptámogatásra
Előterjesztés Manóvár Bölcsőde Alapító Okiratáról

2018. évi előterjesztések

2018.12.20-ai előterjesztések

Meghívó 2018. december 20.
Előterjesztés a beérkezett bölcsőde intézményvezetői pályázatok elbírálása
Előterjesztés Rákócziújfalu, Virág utca 28. sz. ingatlan beépítési kötelezettség törléséről

2018.12.06-ai előterjesztések

Meghívó 2018. december 6.
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásról

2018.11.28-ai előterjesztések

Meghívó 2018. november 28. (+ közmeghallgatás)
Előterjesztés Tüzelőanyag támogatás rendeletről
Előterjesztés 2018. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről
Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi munkatervéről
Előterjesztés a 2019. évi rövid lejáratú likvid folyószámla-hitelkeret felvételéről

2018.11.15-ei előterjesztések

Meghívó 2018. november 15.
Előterjesztés a Manóvár Bölcsőde alapító okiratáról
Előterjesztés a Manóvár Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírásáról

2018.10.31-ei előterjesztések

Meghívó 2018. október 31.
Beszámoló a 2018. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előterjesztés iskolaigazgatói pályázat támogatásáról

2018.09.24-ei előterjesztések

Meghívó 2018. szeptember 24.
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
Előterjesztés Dr. Jánosi Csaba fogorvos rendelési ideje módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztés a víziközművekkel kapcsolatos döntésre

2018.08.30-ai előterjesztések

Meghívó 2018. augusztus 30.

2018.08.14-ei előterjesztések

Meghívó 2018. augusztus 14.
Szentiványi Zoltán Rákócziújfalui Bölcsőde kivitelezőjének kérése

2018.07.30-ai előterjesztések

Meghívó 2018. július 30.
Művelődési Ház vezetői álláshelyre beérkezett pályázat szakértői véleménye
Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatási pályázatról
Rákócziújfalui műtrágyaüzem területbővítésének kérelme
Rákócziújfalu, Fő út 22. sz. alatt lévő ingatlan felajánlása

2018.06.28-ai előterjesztések

Meghívó 2018. június 28.
Előterjesztés települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Beszámoló a Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztés a 2018/19-es évben indítható óvodai csoportszámról
Beszámoló a Rákócziújfalui Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2017. évi tevékenységéről
Tájékoztatás a foglalkoztatás helyzetéről, a munkanélküliek ellátásáról

2018.05.29-ei előterjesztések

Meghívó 2018. május 29.
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről
Beszámoló Rákócziújfalu 2017. évi gyámügyi tevékenységéről
Előterjesztés halaszthatatlan víziközmű beruházás és rekonstrukció (Kossuth és Petőfi út között)
Beszámoló (Rendőrség) a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
Beszámoló (Polgárőrség) a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
Támogatási kérelem Mesevár Óvoda óvodásai számára
Támogatási kérelem Összefogás Napja programjaira
Támogatási kérelem Csámborgók néptánc együttes részére
Előterjesztés VCSM felügyelő bizottsági tagságról
Előterjesztés Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Turisztikai fejlesztési felhívásáról
Tájékoztatás Rákócziújfalu-Martfű közötti kerékpárútszakasz birtokba adásáról

2018.05.08-ai előterjesztések

Meghívó 2018. május 8.
Műszaki ellenőri jelentés a bölcsőde építéséről

2018.05.02-ai előterjesztések

Meghívó 2018. május 2.
Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról (járdák felújítása)

2018.04.17-ei előterjesztések

Meghívó 2018. április 17.
Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatásról szóló 2018. évi pályázat beadásáról
Előterjesztés halaszthatatlan víziközmű beruházásról
Előterjesztés a bizottsági ülések tartására érkezett törvényességi felhívásról
Előterjesztés óvodai beiratkozás időpontjáról
Előterjesztés óvoda nyári zárva-tartásáról

2018.03.08-ai előterjesztések

Meghívó 2018. március 8.
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetéről
Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelet-tervezetéről
Előterjesztés a települési Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
Előterjesztés a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről
Előterjesztés közmeghallgatás tartására érkezett törvényességi felhívásról
Beszámoló a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsokság 2017. évi munkájáról

2018.02.14-ei előterjesztések

Meghívó 2018. február 14.
Előterjesztés a polgármester illetményéről és költségtérítéséről
Tájékoztatás a 2018. évi költségvetésről

2018.01.26-ai előterjesztések

Meghívó 2018. január 26.
Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottsági póttagok választásáról
Előterjesztés 2018. évi belső ellenőrzési munkatervről
Előterjesztés Tóth Gábor József üzlethelyiség bérléséről
Előterjesztés Merena László házvásárlási összeg visszafizetési kérelméről

2018.01.10-ei előterjesztések

Meghívó 2018. január 10.
Előterjesztés a Községi Polgárőrség kérelméről
Előterjesztés Dobrai Lajosné kérelméről

2017. évi előterjesztések

2017.12.20-ai előterjesztések

Meghívó 2017. december 20.
Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendeletről és az Arculati Kézikönyv elfogadásáról
Előterjesztés digitális közműtérkép elkészítésére szóló megállapodás megszüntetéséről
Előterjesztés halaszthatatlan beruházások, rekonstrukciók eljárási rendjére vonatkozó megállapodásról

2017.12.13-ai előterjesztések

Meghívó 2017. december 13.
Előterjesztés a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló rendeletről
Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendeletről
Előterjesztés rövid lejáratú likvid folyószámla hitelkeret felvételéről
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről

2017.12.06-ai előterjesztések

Meghívó 2017. december 6.
Előterjesztés 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról
Beszámoló 2017. III. negyedéves költségvetés teljesítéséről
Előterjesztés a beérkezett Bursa H. pályázat elbírálásáról
Előterjesztés Rákócziújfalui bérlakás bérbeadásáról
Előterjesztés bölcsőde építési pályázat önerejéről

2017.11.13-ai előterjesztések

Meghívó 2017. november 13.
Rendelet-tervezet a partnerségi egyeztetés szabályairól

2017.10.18-ai előterjesztések

Meghívó 2017. október 18.
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező víziközművekben a VCSM ZRt. Szolnok által végzett halaszthatatlan beruhásokról, rekonstrukciós felújításokról, megállapodásról
Papp János lemondó nyilatkozata

2017.09.27-ei előterjesztések

Meghívó 2017. szeptember 27.
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztés a 2018. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról
Előterjesztés rendkívüli költségvetési támogatásról szóló pályázat ismételt benyújtásáról

2017.08.31-ei előterjesztések

Meghívó 2017. augusztus 31.
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előerjesztés Rákócziújfalu kerékpárútjának aszfaltozási árajánlatáról

2017.08.15-ei előterjesztések

Meghívó 2017. augusztus 15.
Előterjesztés az Ifjúság Horgász Egyesület támogatásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu, Fő utca 73. számú ingatlan eladásáról
Előterjesztés 2017. augusztus 20-ai ünnepség előkészítéséről

2017.08.03-ai előterjesztések

Meghívó 2017. augusztus 3.
Előterjesztés fogorvosi feladatok ellátásáról, praxis betöltéséről szóló pályázat elbírálásáról
Előterjesztés hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről
Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

2017.07.12-ei előterjesztések

Meghívó 2017. július 12.
Előterjesztés a település fogorvosi feladatainak ellátására, praxis betöltésére pályázat kiírásáról
Előterjesztés Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

2017.06.12-ei előterjesztések

Meghívó 2017. június 12.

2017.05.17-ei előterjesztések

Meghívó 2017. május 17.
Beszámoló a település 2016. évi közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a Községi Polgárőrség 2016. évi munkájáról
Előterjesztés a 2016. évi költségveséi ÖR módosításáról
Előterjesztés 2016. évi zárszámadásról
Előterjesztés 2016. évi belső ellenőri jelentésről
Beszámoló a 2016. évi gyermek, ifjúságvédelmi és gyámügyi tevékenységről
Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzési eljárások statisztikai összegzéséről
Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló rendeletről
Előterjesztés az anyakönyvi eseményekről szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervéről
Előterjesztés a települési könyvtárak szakmai fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Sport Egyesület pénzügyi elszámolásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Sport Egyesület 2017. évi támogatásáról
Előterjesztés „Összefogás Napja” elnevezésű program támogatásáról
Előterjesztés bérleti szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztés Vis Maior pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás elbírálásáról
Előterjesztés VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 sz. pályázat benyújtásáról

2017.03.06-ai előterjesztések

Előterjesztés ASP rendszer országos kiterjesztéséről benyújtott pályázatról
Előterjesztés 2017. évi összesített közbeszerzési tervről
Előterjesztés rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásról szóló pályázat benyújtásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu HÉSZ 4. Különleges területek 7. § (4) beépítési előírások módosítása
Előterjesztés EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról, pályázatról

2017.02.15-ei előterjesztések

Meghívó 2017. február 15.
Előterjesztés 2016. évi költségvetési ÖR módosításáról
Előterjesztés 2017. évi önkormányzati rendeletről
Előterjesztés Vis Maior pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztés az önkormányzat tevékenységének kormányzati funkciók szerinti módosításról
Előterjesztés polgármester 2017. évi szabadság ütemtervéről
Előterjesztés Mesevár Óvoda nyári zárva tartásáról
Előterjesztés Fő utca 73. sz. ingatlan eladásáról
Előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés Szolnoki Kistérség TT. rendeletének elfogadásáról
Előterjesztés belterületi utak és járdák beszerzési eljárás elfogadásáról

2017.01.12-ei előterjesztések

Előterjesztés Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztés polgármester illetményéről, költségtérítéséről

2016. évi előterjesztések

2016.12.14-ei előterjesztések

Meghívó 2016. december 14.
Előterjesztés R.újfalu településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 122/2007. önkormányzati határozat módosításáról
Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés 2017 évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletről
Előterjesztés az önkormányzat tevékenységének kormányzati funkciók szerinti változásáról
Előterjesztés az intézményi Alapító Okiratok módosításáról
Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. külterületi utak pályázatának benyújtásáról
Előterjesztés épületek (Polg.Hivatal és templom) korszerűsítésére pályázat benyújtásáról
Előterjesztés polgármester jutalmazásáról

2016.11.23-ai előterjesztések

Meghívó 2016. november 23.
Előterjesztés 2016. III. n.é. költségvetésről
Előterjesztés 2017. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztés a 2016 közbeszerzési terv módosításáról
Előterjesztés Tiszazugi Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról
Előterjesztés Szolnoki Kistérség TT. Társulási megállapodásának módosításáról
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi munkatervéről
Előterjesztés Bursa H. Ösztöndíj pályázatok elbírálásáról
Előterjesztés a rövid lejáratú folyószámla hitel-keret felvételéről
Előterjesztés az EFOP 3.3.2-2016 pályázat benyújtásáról

2016.10.12-ei előterjesztések

Meghívó 2016. október 12.
Előterjesztés víziközművek beruházás kivitelezési határidejének módosításáról
Előterjesztés településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos véleményekről
Előterjesztés településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatáról
Előterjesztés a 2016. október 23-ai ünnepség előkészítéséről
Előterjesztés bérleti szerződés jóváhagyásáról

2016.09.21-ei előterjesztések

Meghívó 2016. szeptember 21.
Előterjesztés 2016. évi költségvetési ÖR módosításáról
Előterjesztés 2016. évi I. félévi költségvetés teljesítéséről
A 2016. I. féléves költségvetési táblák
Előterjesztés 2016. évi vis maior támogatás benyújtásának módosításáról
Előterjesztés Tiszazugi Társulásban biztosított orvosi ügyelet költségeinek hozzájárulásáról
Előterjesztés szociális tüzelőanyag vásárláshoz benyújtandó pályázatról
Előterjesztés szociális tüzelőanyag helyi szabályairól szóló rendeletről
Előterjesztés szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybe vételéről szóló ÖR módosításáról
Előterjesztés közösségi együttélés szabályairól szóló ÖR módosításáról
Előterjesztés Ifjúsági Horgász Egyesület támogatásáról
Előterjesztés ASP rendszer országos kiterjesztéséről benyújtandó pályázatról
Előterjesztés a 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
Előterjesztés 2015. évi helyi adózás helyzetéről
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
Előterjesztés a Sport Egyesület támogatásáról

2016.08.29-ei előterjesztések

Meghívó 2016. augusztus 29.
Előterjesztés LIFE Éghajlat-politika alprogramra benyújtandó pályázatról

2016.08.10-ei előterjesztések

Meghívó 2016. augusztus 10.
Előterjesztés a 2016. évi vis maior támogatás benyújtásáról
Előterjesztés a Szolnoki Rendőrkapitányság (kiemelt) kapitányságvezetője kinevezésének véleményezéséről
Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásról szóló pályázat ismételt benyújtásáról
Előterjesztés 2016. augusztus 20-ai ünnepség előkészítéséről
Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletről

2016.06.15-ei előterjesztések

Meghívó 2016. június 15.
Előterjesztés tűzoltó-parancsnokság 2015 évi tevékenységéről
Előterjesztés Szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár KSZR tevékenységéről
Előterjesztés Rákócziújfalui Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2015 évi tevékenységéről
Előterjesztés Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 2015 évi tevékenységéről
Előterjesztés a 2016/2017 nevelési évben indítható óvodai csoportokról
Előterjesztés foglalkoztatásról, és munkanélküliekről
Előterjesztés bölcsőde pályázatról
Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet ismételt törvényességi felhívásról
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás térítési díjról szóló rendeletéről
Előterjesztés köztisztviselői etikai eljárás szabályzatáról
Előterjesztés Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezetének közétkeztetési szerződéséről
Előterjesztés ingatlan értékesítéséről
Előterjesztés települési fő-építész szerződéséről
Előterjesztés Patkó Imréné kérelméről
Előterjesztés a települési (szociális) támogatásról szóló rendeletről
Előterjesztés a kerékpárút kivitelezési költségeinek részletfizetéséről
Előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati határozatokról
Előterjesztés nyári szünidei gyermekfelügyeletről
Előterjesztés Kunszentmártoni Kistérség Többcélú társuláshoz (orvosi ügyelet) csatlakozásról
Előterjesztés bérlakás igényléséről
Előterjesztés Rákócziújfalu, Dózsa Gy. u. 27. sz. alatt lévő önkormányzati ingatlan értékesítéséről

2016.05.11-ei előterjesztések

Meghívó 2016. május 11.
Beszámoló Rendőrkapitányság 2015.
Beszámoló Polgárőrség 2015. évről
Előterjesztés 2015. évi költségvetési ÖR módosításáról
Előterjesztés 2015. évi zárszámadásról
Előterjesztés MÁK 2015. évi ellenőrzési jelentéséről
Előterjesztés 2015. évi belső ellenőri jelentésről
Előterjesztés a KKETTKK büszkeségpontok pályázatról
Előterjesztés UPC Kft. optikai hálózatról
Előterjesztés 2015. évi gyermekvédelemről
Beszámoló 2015. évi Gyermekjóléti Szolgáltatásról
Beszámoló 2015. évi Családsegítő Szolgáltatásról
Előterjesztés 2015. évi közbeszerzési eljárásokról szóló statisztikai összegzésről
Előterjesztés Polgárőrség támogatásáról
Előterjesztés partnerségi rendeletről és a szerződésről
Előterjesztés belterületi utak felújításáról szóló pályázat benyújtásáról
Előterjesztés együttműködési megállapodásról
Előterjesztés viziközművek beruházásról, közműtérképről

2016.04.06-ai előterjesztések

Meghívó 2016. április 6.
Előterjesztés halaszthatatlan víziközmű rekonstrukcióról, koncessziós díj terhére
Előterjesztés Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletre érkezett törvényességi felhívásról

2016.03.23-ai előterjesztések

Meghívó 2016. március 23.
Előterjesztés 2016. évi összesített közbeszerzési tervről
Előterjesztés Közbeszerzési Szabályzatról
Előterjesztés Mesevár Óvoda 2016 évi beiratkozási idejéről
Előterjesztés Mesevár Óvoda 2016 nyári zárva tartásáról
Előterjesztés Együttműködési Megállapodásról
Előterjesztés rendkívüli költségvetési támogatásról szóló pályázat benyújtásáról
Előterjesztés a Művelődési Ház vezetői pályázatának elbírálásáról
Előterjesztés vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztéséről, pályázat benyújtásáról
Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet véleményezési eljárás megkezdéséről

2016.03.16-ai előterjesztések

Meghívó 2016. március 16.

2016.02.15-ei előterjesztések

Meghívó 2016. február 15.
Előterjesztés 2016. évi költségvetésről
Előterjesztés a települési támogatásról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés polgármester 2016. évi szabadságáról
Előterjesztés turisztikai pályázatról

2016.01.21-ei előterjesztések

Meghívó 2016. január 21.
Előterjesztés a Szolnok Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozásról és a megállapodás módosításáról
Előterjesztés a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjainak megállapításáról szóló rendeletről
Előterjesztés a Pietas Temetkezési Kft. szerződésének módosításáról és a köztemető és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletről
Előterjesztés a Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatról
Előterjesztés Rákócziújfalu, Dózsa Gy. út 27. sz. alatt lévő 203 hrszú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztés a helyi építési szabályzatról szóló 9/2007.(XI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015. évi előterjesztések

2015.12.10-ei előterjesztések

Meghívó 2015. december 10.
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előterjesztés a halaszthatatlan víziközmű rekonstrukcióra vonatkozó Vállalkozási Szerződés módosításra
Előterjesztés a GRUND TANODA Rákócziújfalu – EFOP-3-3-1-15 támogatásáról

2015.11.30-ai előterjesztések

Meghívó 2015. november 30.
Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés a likvidhitel folyószámla htiel-keret felvételéről
Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
2015. I-III. negyedévi költségvetési táblák
Előterjesztés a 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról
Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervről
Előterjesztés a beérkezett Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálásáról
Előterjesztés 71/2015/(IX.23.) ÖH hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi munkatervéről
Előterjesztés a Művelődési Ház és Községi Könyvtár vezetői munkakör betöltésére pályázat újbóli kiírására
Előterjesztés a Tanoda programról

2015.10.21-ei előterjesztések

Meghívó 2015. október 21.
Előterjesztés a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok felülvizsgálatáról
Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag ellátásról szóló rendeletről
Beszámoló a Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztés a Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola Szülői Munkaközösség támogatásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának2015. évi üléséről készült jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívásról
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottságának2015. évi üléséről készült jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívásról
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának2015. évi üléséről készült jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívásról

2015.09.23-ai előterjesztések

Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
2015. évi I. félévi költségvetés táblák
Előterjesztés rendkívüli költségvetési támogatásról szóló pályázat ismételt benyújtásáról
Előterjesztés Herman Ottó Általános Iskola felújításáról
Előterjesztés tüzelőanyag vásárláshoz támogatási pályázat benyújtásáról
Előterjesztés európai uniós fejlesztési pályázat benyújtásáról
Előterjesztés Bursa-H. Ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról
Előterjesztés Bursa-H. Ösztöndíj pályázat elbírálásának szabályairól
Előterjesztés a 2014. évi helyi adózás helyzetéről, hátralékok behajtásáról
Előterjesztés Sportegyesület támogatásáról
Előterjesztés Ifjúsági Horgász Egyesület támogatásáról
Előterjesztés Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról
Előterjesztés élelmezési térítési díjak megállapításáról
Előterjesztés közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló rendelethez
Előterjesztés közterületek használatáról szóló rendelet módosításárhoz
Előterjesztés adóügyi feladatot ellátó köztisztviselő anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztés a Művelődési Ház vezetői munkakör betöltésének pályázati kiírásáról
Előterjesztés a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásról
Előterjesztés Csabaholding Kft-vel történő tárgyalásokról
Előterjesztés az O&GD Central Kft. részére közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás adásáról
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Meghívó 2015. szeptember 23.

2015.06.17-ei előterjesztések

Előterjesztés foglalkoztatás helyzetéről, munkanélküliekről
Előterjesztés belső ellenőrzési terv módosításáról
Előterjesztés törvényességi felhívás elfogadásáról
Előterjesztés óvodai csoportok számáról
Beszámoló a Mesevár Óvoda 2014. évi munkájáról
Beszámoló a Polgárőrség munkájáról
Beszámoló a közbiztonságról
Eltőerjesztés Tokaji Gábor r.alezredes kinevezéséről
Beszámoló a tűzoltóság munkájáról
Meghívó 2015. június 17.

2015.06.03-ai előterjesztések

Előterjesztés Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola működtetéséről

2015.05.20-ai előterjesztések

Előterjesztés Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének halaszthatatlan víziközmű rekostrukcióra, koncessziós díj terhére
Előterjesztés az óvoda nyári zárvatartásáról
Előterjesztés a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
2014. évi szakmai beszámoló a Gyermekjóléti szolgáltatásról
Előterjesztés a 2014. évi a gyermek és ifjúságvédelmi, gyámügyi tevékenység átfogó értékeléséről
2014. évi szakmai beszámoló a Családsegítő Szolgáltatásról
Előterjesztés az önkormányzat által 2014. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokoról szóló éves statisztikai összegzés elfogadásáról
Meghívó 2015. május 20.

2015.04.29-ei előterjesztések

Előterjesztés a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés a 2014. évi zárszámadásról
Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztés gépjármű beszerzésről
Előterjesztés „együtt-es-ély” együttműködésről
Meghívó 2015. április 29.

2015.04.15-ei előterjesztések

Előterjesztés 2015.04.15. napján tartandó ülésére az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról
Meghívó 2015. április 15.

2015.03.23-ai előterjesztések

Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 03.23. napján tartandó ülésére a települési önkormányzatok renkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról
Előterjesztés 2015. 03.23. napján tartandó ülésére az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Meghívó 2015. március 23.

2015.03.11-ei előterjesztések

Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 11. napján tartandó ülésére a Polgármesteri Hivatalnál történő létszámbővítés engedélyezése
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 16/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról
Meghívó 2015. március 11.

2015.02.25-ei előterjesztések

Előterjesztés a települési támogatásról szóló rendelethez
Előterjesztés Polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én tartandó ülésére Rákócziújfalu Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapítására
Meghívó 2015. február 25.

2015.02.11-ei előterjesztések

Meghívó 2015. február 11.
Előterjesztés a Rákócziújfalui Művelődési Ház és Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló …./2015.(….) önkormányzati rendelethez
Előterjesztés A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapítására vonatkozó 14/2011(V.28) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
Előterjesztés az önkormányzat gazdasági programjának elfogadásáról
Előterjesztés Rákócziújalu Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapítására
Előterjesztés Napelemes rendszer kialakítására

2015.01.06-ai előterjesztések

2015.(I.06.) önkormányzati határozat Likvid hitel felvételről
Jelenléti ív Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2015. január 6-án megtartott testületi ülésén készült jegyzőkönyvhöz
Meghívó 2015. január 6.

2014. évi előterjesztések

2014.12.10-ei előterjesztések

Meghívó 2014. december 10.
Előterjesztés 2015. évi belső ellenőrzésről
Előterjesztés 2015. évi munkatervről
Előterjesztés átmeneti gazdálkodásról
Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről
Előterjesztés Művelődési Ház és Községi Könyvtár SZMSZ-ről
Művelődési Ház és Községi Könyvtár SZMSZ-ről szóló tervezet
Előterjesztés önkormányzat SZMSZ-ről
Önkormányzat SZMSZ-ről szóló rendelet-tervezet
Előterjesztés társulási megállapodás módosításáról

2014.10.20-ai előterjesztések

Meghívó
Előterjesztés alpolgármester megválasztásáról
Javaslat Gazdasági programról és SzMSz módosításáról
Előterjesztés bizottságok létrehozásáról
Polgármester illetményéről előterjesztés

2014.10.03-ai előterjesztések

Általános indoklás – szociális tüzelőanyag
Hatásvizsgálat tüzelőanyag rendelethez
Meghívó
Szociális tüzelő előterjesztések

2014.09.24-ei előterjesztések

Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének ………/2014. (………) önkormányzati RENDELETE a talajterhelési díjról szóló 17/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beszámoló a Képviselő- testület ciklusra szóló gazdasági programjának teljesüléséről, a 2010-2014. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……./2014. (…….) önkormányzati RENDELETE Helyi iparűzési adóról
Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 17/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezetről
Előterjesztés a Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal, a Mesevár Óvoda és a Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratainak módosításáról

2014.08.06-ai előterjesztések

2014. augusztus 6.-ra szóló testületi meghívó
2014. (VIII.06.) önkormányzati rendelet Rákócziújfalu községért elismerő oklevél alapításáról
2014. (VIII.06.) önkormányzati rendelet adóügyi feladatot ellátó köztisztviselő anyagi érdekeltségi rendszeréről
2014. (VIII.06.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
2014. (VIII.08.) önkormányzati rendelet étkezési térítési díjak megállapításáról
Előterjesztés és előzetes hatástanulmány, valamint részletes indokolás az adóügyi feladatot ellátó köztisztviselő anyagi érdekeltségi rendszeréről
Előterjesztés és általános indoklás az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezethez
Előterjesztés a Rákócziújfalu községért elismerő oklevél alapításáról szóló rendelet-tervezetről
Előterjesztés és előzetes hatástanulmány, valamint részletes indokolás az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezethez
Hatásvizsgálat Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezethez

2014.07.02-ai előterjesztések

KEOP-2014-4.10.0/N napcellás pályázatról előterjesztés
KEOP-2014-4.10.0/N napcellás pályázat határozat

2014.05.28-ai előterjesztések

2014.05.28-ai testületi ülés közbeszerzési előterjesztése
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.
Előterjesztés az Önkormányzat által 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló éves statisztikai összegzés elfogadásáról.
Beszámoló Rákócziújfalu Közösség Önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
2013. évi szakmai beszámoló a Gyermekjóléti szolgáltatásról
Hatásvizsgálat Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez
Általános indoklás a köztemetőkről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez.
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről.
Előterjesztés a köztemetésről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez.
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal alapító okiratot módosító okirat
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal alapító okirata
Rákócziújfalui Művelődési Ház alapító okirat módosítás
Rákócziújfalui Művelődési Ház alapító okirat
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratát módosító okirat
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda alapító okirat
Előterjesztés a Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal, a Mesevár Óvoda és a Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratainak módosításáró
Hatásvizsgálat Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezetéhez
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről
Előterjesztés a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezetről, a helyi termelői bolt és piac működtetéséről.
Általános indoklás a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezethez.
Hatásvizsgálat szmsz módosításról
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
Általános indoklás Rákócziújfalu Közég Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendeletéhez.
Önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről
Általános indoklás a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez.
Hatásvizsgálat Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez
Előterjesztés a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez.
Előterjesztés beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

2014.05.07-ei előterjesztések

Előterjesztés a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezetről, a helyi termelői bolt és piac működtetéséről
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS a köztemetőkről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS Rákócziújfalu Közég Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendeletéhez
Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezethez
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez
2014. május 7-ei testületi ülés Hatályon kívül helyezendő költségvetési rendeletek
ELŐTERJESZTÉS a Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal, a Mesevár Óvoda és a Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratainak módosításáról
Előterjesztés 2014. május 7-én tartandó ülésére és a 2014. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előterjesztés a köztemetésről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez
Előterjesztés a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS a talajterhelési díjról szóló 17/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez
Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi pénzügyi terv módosításáról szóló /2014.(V.07) rendeletéhez
2/2014. (V.07.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014.03.10-ei előterjesztések

Előterjesztés a 7/2014. (I.31.) BM rendelet szerint rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
Előterjesztés likvid- és működési hitel igénybevételéről

2014.02.28-ai előterjesztések

2014. (II.28.) önkormányzati határozat Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

2014.02.12-ei előterjesztések

Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
2014. (II.12.) számú önkormányzati képviselő-testületi határozati javaslat Rákócziújfalu Község Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség Rövid lejáratú fizetési kötelezettség Fizetési köt. összesen
Rákócziújfalu Község középtávú sportfejlesztési koncepciója
Előterjesztés közkifolyók mérősítéséről
Indokolás Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez
ELŐTERJESZTÉS Rákócziújfalu Község Önkormányzata közfeladatainak, alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti meghatározására
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február12-én tartandó ülésére Rákócziújfalu Községi Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapítására

2014.02.04-ei előterjesztések

2014.(II.4.) önkormányzati határozat Likvidhitel fedezetcseréjéről

2014.01.14-ei előterjesztések

2014. (I. 14.) önkormányzati határozata az önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalásáról

2020. évi előterjesztések

2020.07.15-ei előterjesztések

Meghívó 2020. július 15.
Beszámoló a Rendőrség 2019. évi tevékenységéről
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról
Beszámoló a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi munkájáról
Beszámoló Rákócziújfalui Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztés a közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletről
Előterjesztés a 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról
Előterjesztés a 2019. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról
Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzésről

2020.07.08-ai előterjesztések

Meghívó 2020. július 8.
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Sportfejlesztési Koncepciójának módosításáról
Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Sportpálya öltözőjének felújítása
Előterjesztés a LIFE ELABO Bivaly-tó projekt szándéknyilatkozatáról
Előterjesztés a LIFE nemzeti önerő támogatási kérelem benyújtásáról

2020.03.16-ai előterjesztések

Meghívó 2020. március 16.
Előterjesztés Mesevár Óvoda 2020/2021. évi beiratkozás időpontjáról
Előterjesztés Mesevár Óvoda 2020. évi nyári zárva tartásának időpontjáról
Előterjesztés szociális ellátások után fizetendő 2020. évi térítési díjakról

2020.02.19-ei előterjesztések

Meghívó 2020. február 19.
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztés Szolnoki Kistérség TT és Rákóczifalva Önkormányzat között kötendő megállapodásról
Előterjesztés Szolnoki Kistérség TT és Tiszavárkony Önkormányzat között kötendő megállapodásról
Előterjesztés Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodásáról
Kérés a J.N.Sz. Megyei Területrendezési Terv módosításához

2019. évi előterjesztések

2019.12.19-ei előterjesztések

Meghívó 2019. december 19.
Előterjesztés vízi-közművekkel kapcsolatos döntésekről
Előterjesztés az Állami Számvevőszék ellenőrzési eljárásban tett figyelemfelhívásának elbírálásáról

2019.12.11-ei előterjesztések

Meghívó 2019. december 11. + közmeghallgatás
Előterjesztés a 2020. évi szociális tüzelőanyag rendeletről
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi munkatervéről
Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

2019.11.28-ai előterjesztések

Meghívó 2019. november 28.
Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés a beérkezett Bursa H. Ösztöndíj pályázatok elbírálásáról
Előterjesztés a védőnői pályázatról
Előterjesztés likvid folyószámla hitelkeretről

2019.10.22-ei előterjesztések

Meghívó 2019. október 22. KT alakuló ülés
Előterjesztés a polgármester illetményének, és költségtérítésének megállapításáról
Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról
Előterjesztés a képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról

2019.09.15-ei előterjesztések

Meghívó 2019. szeptember 15.
Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottsági tag és póttagok megválasztásáról
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi csatlakozásról
Előterjesztés a halaszthatatlan víziközmű beruházás és rekonstrukció elvégzésére, a 2019. évi koncessziós díj terhére

2019.08.14-ei előterjesztések

Meghívó 2019. augusztus 14.
Előterjesztés 2018. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés az élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Beszámoló a Mesevár Óvoda 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a település foglalkoztatás helyzetéről, a munkanélküliek ellátásáról

2019.07.30-ai előterjesztések

Meghívó 2019. július 30.
Előterjesztés szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra benyújtandó pályázatról

2019.06.12-ei előterjesztések

Meghívó 2019. június 12.
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
Beszámoló Rákócziújfalu Községi Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi szakmai tevékenységéről
Beszámoló Rákócziújfalu 2018. évi gyámügyi tevékenységéről

2019.05.16-ai előterjesztések

Meghívó 2019. május 16.
Előterjesztés REKI pályázat beadásáról
Előterjesztés R.újfalu Dózsa út javítási pályázat beadásáról
Előterjesztés a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltóság támogatásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Polgárőr Egyesület támogatásáról
Előterjesztés „Összefogás Napja” 2019. évi program támogatásáról
Előterjesztés Óvodai Jótékonysági Bál Szervezőbizottságának támogatásáról

2019.04.23-ai előterjesztések

Meghívó 2019. április 23.
Előterjesztés az önkormányzat lakásrendeletének hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról
Előterjesztés a 2018. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról
Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről
Előterjesztés a 2019. évi közbeszerzési tervről

2019.03.26-ai előterjesztések

Meghívó 2019. március 26.
Előterjesztés Mesevár Óvoda 2019/2020. évi beiratkozás időpontjáról
Előterjesztés Mesevár Óvoda 2019. évi nyári zárva tartásáról
Előterjesztés a szociális ellátások után fizetendő díjakról szóló önkormányzati határozat módosításáról

2019.03.11-ei előterjesztések

Meghívó 2019. március 11.
Előterjesztés Dr. Jánosi Csaba fogorvos rendelési idejének módosításáról

2019.02.20-ai előterjesztések

Meghívó 2019. február 20.
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Előterjesztés a közterület-használatáról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés Varga József polgármester 2019. évi szabadságának ütemezéséről

2019.01.24-ei előterjesztések

Meghívó 2019. január 24.
Előterjesztés pályázat benyújtásáról kiegyenlítő bérrendezési alaptámogatásra
Előterjesztés Manóvár Bölcsőde Alapító Okiratáról

2018. évi előterjesztések

2018.12.20-ai előterjesztések

Meghívó 2018. december 20.
Előterjesztés a beérkezett bölcsőde intézményvezetői pályázatok elbírálása
Előterjesztés Rákócziújfalu, Virág utca 28. sz. ingatlan beépítési kötelezettség törléséről

2018.12.06-ai előterjesztések

Meghívó 2018. december 6.
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásról

2018.11.28-ai előterjesztések

Meghívó 2018. november 28. (+ közmeghallgatás)
Előterjesztés Tüzelőanyag támogatás rendeletről
Előterjesztés 2018. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről
Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi munkatervéről
Előterjesztés a 2019. évi rövid lejáratú likvid folyószámla-hitelkeret felvételéről

2018.11.15-ei előterjesztések

Meghívó 2018. november 15.
Előterjesztés a Manóvár Bölcsőde alapító okiratáról
Előterjesztés a Manóvár Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírásáról

2018.10.31-ei előterjesztések

Meghívó 2018. október 31.
Beszámoló a 2018. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előterjesztés iskolaigazgatói pályázat támogatásáról

2018.09.24-ei előterjesztések

Meghívó 2018. szeptember 24.
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
Előterjesztés Dr. Jánosi Csaba fogorvos rendelési ideje módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztés a víziközművekkel kapcsolatos döntésre

2018.08.30-ai előterjesztések

Meghívó 2018. augusztus 30.

2018.08.14-ei előterjesztések

Meghívó 2018. augusztus 14.
Szentiványi Zoltán Rákócziújfalui Bölcsőde kivitelezőjének kérése

2018.07.30-ai előterjesztések

Meghívó 2018. július 30.
Művelődési Ház vezetői álláshelyre beérkezett pályázat szakértői véleménye
Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatási pályázatról
Rákócziújfalui műtrágyaüzem területbővítésének kérelme
Rákócziújfalu, Fő út 22. sz. alatt lévő ingatlan felajánlása

2018.06.28-ai előterjesztések

Meghívó 2018. június 28.
Előterjesztés települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Beszámoló a Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztés a 2018/19-es évben indítható óvodai csoportszámról
Beszámoló a Rákócziújfalui Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2017. évi tevékenységéről
Tájékoztatás a foglalkoztatás helyzetéről, a munkanélküliek ellátásáról

2018.05.29-ei előterjesztések

Meghívó 2018. május 29.
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről
Beszámoló Rákócziújfalu 2017. évi gyámügyi tevékenységéről
Előterjesztés halaszthatatlan víziközmű beruházás és rekonstrukció (Kossuth és Petőfi út között)
Beszámoló (Rendőrség) a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
Beszámoló (Polgárőrség) a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
Támogatási kérelem Mesevár Óvoda óvodásai számára
Támogatási kérelem Összefogás Napja programjaira
Támogatási kérelem Csámborgók néptánc együttes részére
Előterjesztés VCSM felügyelő bizottsági tagságról
Előterjesztés Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Turisztikai fejlesztési felhívásáról
Tájékoztatás Rákócziújfalu-Martfű közötti kerékpárútszakasz birtokba adásáról

2018.05.08-ai előterjesztések

Meghívó 2018. május 8.
Műszaki ellenőri jelentés a bölcsőde építéséről

2018.05.02-ai előterjesztések

Meghívó 2018. május 2.
Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról (járdák felújítása)

2018.04.17-ei előterjesztések

Meghívó 2018. április 17.
Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatásról szóló 2018. évi pályázat beadásáról
Előterjesztés halaszthatatlan víziközmű beruházásról
Előterjesztés a bizottsági ülések tartására érkezett törvényességi felhívásról
Előterjesztés óvodai beiratkozás időpontjáról
Előterjesztés óvoda nyári zárva-tartásáról

2018.03.08-ai előterjesztések

Meghívó 2018. március 8.
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetéről
Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelet-tervezetéről
Előterjesztés a települési Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
Előterjesztés a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről
Előterjesztés közmeghallgatás tartására érkezett törvényességi felhívásról
Beszámoló a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsokság 2017. évi munkájáról

2018.02.14-ei előterjesztések

Meghívó 2018. február 14.
Előterjesztés a polgármester illetményéről és költségtérítéséről
Tájékoztatás a 2018. évi költségvetésről

2018.01.26-ai előterjesztések

Meghívó 2018. január 26.
Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottsági póttagok választásáról
Előterjesztés 2018. évi belső ellenőrzési munkatervről
Előterjesztés Tóth Gábor József üzlethelyiség bérléséről
Előterjesztés Merena László házvásárlási összeg visszafizetési kérelméről

2018.01.10-ei előterjesztések

Meghívó 2018. január 10.
Előterjesztés a Községi Polgárőrség kérelméről
Előterjesztés Dobrai Lajosné kérelméről

2017. évi előterjesztések

2017.12.20-ai előterjesztések

Meghívó 2017. december 20.
Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendeletről és az Arculati Kézikönyv elfogadásáról
Előterjesztés digitális közműtérkép elkészítésére szóló megállapodás megszüntetéséről
Előterjesztés halaszthatatlan beruházások, rekonstrukciók eljárási rendjére vonatkozó megállapodásról

2017.12.13-ai előterjesztések

Meghívó 2017. december 13.
Előterjesztés a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló rendeletről
Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendeletről
Előterjesztés rövid lejáratú likvid folyószámla hitelkeret felvételéről
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről

2017.12.06-ai előterjesztések

Meghívó 2017. december 6.
Előterjesztés 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról
Beszámoló 2017. III. negyedéves költségvetés teljesítéséről
Előterjesztés a beérkezett Bursa H. pályázat elbírálásáról
Előterjesztés Rákócziújfalui bérlakás bérbeadásáról
Előterjesztés bölcsőde építési pályázat önerejéről

2017.11.13-ai előterjesztések

Meghívó 2017. november 13.
Rendelet-tervezet a partnerségi egyeztetés szabályairól

2017.10.18-ai előterjesztések

Meghívó 2017. október 18.
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező víziközművekben a VCSM ZRt. Szolnok által végzett halaszthatatlan beruhásokról, rekonstrukciós felújításokról, megállapodásról
Papp János lemondó nyilatkozata

2017.09.27-ei előterjesztések

Meghívó 2017. szeptember 27.
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztés a 2018. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról
Előterjesztés rendkívüli költségvetési támogatásról szóló pályázat ismételt benyújtásáról

2017.08.31-ei előterjesztések

Meghívó 2017. augusztus 31.
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előerjesztés Rákócziújfalu kerékpárútjának aszfaltozási árajánlatáról

2017.08.15-ei előterjesztések

Meghívó 2017. augusztus 15.
Előterjesztés az Ifjúság Horgász Egyesület támogatásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu, Fő utca 73. számú ingatlan eladásáról
Előterjesztés 2017. augusztus 20-ai ünnepség előkészítéséről

2017.08.03-ai előterjesztések

Meghívó 2017. augusztus 3.
Előterjesztés fogorvosi feladatok ellátásáról, praxis betöltéséről szóló pályázat elbírálásáról
Előterjesztés hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről
Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

2017.07.12-ei előterjesztések

Meghívó 2017. július 12.
Előterjesztés a település fogorvosi feladatainak ellátására, praxis betöltésére pályázat kiírásáról
Előterjesztés Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

2017.06.12-ei előterjesztések

Meghívó 2017. június 12.

2017.05.17-ei előterjesztések

Meghívó 2017. május 17.
Beszámoló a település 2016. évi közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a Községi Polgárőrség 2016. évi munkájáról
Előterjesztés a 2016. évi költségveséi ÖR módosításáról
Előterjesztés 2016. évi zárszámadásról
Előterjesztés 2016. évi belső ellenőri jelentésről
Beszámoló a 2016. évi gyermek, ifjúságvédelmi és gyámügyi tevékenységről
Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzési eljárások statisztikai összegzéséről
Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló rendeletről
Előterjesztés az anyakönyvi eseményekről szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervéről
Előterjesztés a települési könyvtárak szakmai fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Sport Egyesület pénzügyi elszámolásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Sport Egyesület 2017. évi támogatásáról
Előterjesztés „Összefogás Napja” elnevezésű program támogatásáról
Előterjesztés bérleti szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztés Vis Maior pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás elbírálásáról
Előterjesztés VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 sz. pályázat benyújtásáról

2017.03.06-ai előterjesztések

Előterjesztés ASP rendszer országos kiterjesztéséről benyújtott pályázatról
Előterjesztés 2017. évi összesített közbeszerzési tervről
Előterjesztés rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásról szóló pályázat benyújtásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu HÉSZ 4. Különleges területek 7. § (4) beépítési előírások módosítása
Előterjesztés EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról, pályázatról

2017.02.15-ei előterjesztések

Meghívó 2017. február 15.
Előterjesztés 2016. évi költségvetési ÖR módosításáról
Előterjesztés 2017. évi önkormányzati rendeletről
Előterjesztés Vis Maior pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztés az önkormányzat tevékenységének kormányzati funkciók szerinti módosításról
Előterjesztés polgármester 2017. évi szabadság ütemtervéről
Előterjesztés Mesevár Óvoda nyári zárva tartásáról
Előterjesztés Fő utca 73. sz. ingatlan eladásáról
Előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés Szolnoki Kistérség TT. rendeletének elfogadásáról
Előterjesztés belterületi utak és járdák beszerzési eljárás elfogadásáról

2017.01.12-ei előterjesztések

Előterjesztés Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztés polgármester illetményéről, költségtérítéséről

2016. évi előterjesztések

2016.12.14-ei előterjesztések

Meghívó 2016. december 14.
Előterjesztés R.újfalu településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 122/2007. önkormányzati határozat módosításáról
Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés 2017 évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletről
Előterjesztés az önkormányzat tevékenységének kormányzati funkciók szerinti változásáról
Előterjesztés az intézményi Alapító Okiratok módosításáról
Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. külterületi utak pályázatának benyújtásáról
Előterjesztés épületek (Polg.Hivatal és templom) korszerűsítésére pályázat benyújtásáról
Előterjesztés polgármester jutalmazásáról

2016.11.23-ai előterjesztések

Meghívó 2016. november 23.
Előterjesztés 2016. III. n.é. költségvetésről
Előterjesztés 2017. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztés a 2016 közbeszerzési terv módosításáról
Előterjesztés Tiszazugi Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról
Előterjesztés Szolnoki Kistérség TT. Társulási megállapodásának módosításáról
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi munkatervéről
Előterjesztés Bursa H. Ösztöndíj pályázatok elbírálásáról
Előterjesztés a rövid lejáratú folyószámla hitel-keret felvételéről
Előterjesztés az EFOP 3.3.2-2016 pályázat benyújtásáról

2016.10.12-ei előterjesztések

Meghívó 2016. október 12.
Előterjesztés víziközművek beruházás kivitelezési határidejének módosításáról
Előterjesztés településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos véleményekről
Előterjesztés településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatáról
Előterjesztés a 2016. október 23-ai ünnepség előkészítéséről
Előterjesztés bérleti szerződés jóváhagyásáról

2016.09.21-ei előterjesztések

Meghívó 2016. szeptember 21.
Előterjesztés 2016. évi költségvetési ÖR módosításáról
Előterjesztés 2016. évi I. félévi költségvetés teljesítéséről
A 2016. I. féléves költségvetési táblák
Előterjesztés 2016. évi vis maior támogatás benyújtásának módosításáról
Előterjesztés Tiszazugi Társulásban biztosított orvosi ügyelet költségeinek hozzájárulásáról
Előterjesztés szociális tüzelőanyag vásárláshoz benyújtandó pályázatról
Előterjesztés szociális tüzelőanyag helyi szabályairól szóló rendeletről
Előterjesztés szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybe vételéről szóló ÖR módosításáról
Előterjesztés közösségi együttélés szabályairól szóló ÖR módosításáról
Előterjesztés Ifjúsági Horgász Egyesület támogatásáról
Előterjesztés ASP rendszer országos kiterjesztéséről benyújtandó pályázatról
Előterjesztés a 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
Előterjesztés 2015. évi helyi adózás helyzetéről
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
Előterjesztés a Sport Egyesület támogatásáról

2016.08.29-ei előterjesztések

Meghívó 2016. augusztus 29.
Előterjesztés LIFE Éghajlat-politika alprogramra benyújtandó pályázatról

2016.08.10-ei előterjesztések

Meghívó 2016. augusztus 10.
Előterjesztés a 2016. évi vis maior támogatás benyújtásáról
Előterjesztés a Szolnoki Rendőrkapitányság (kiemelt) kapitányságvezetője kinevezésének véleményezéséről
Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásról szóló pályázat ismételt benyújtásáról
Előterjesztés 2016. augusztus 20-ai ünnepség előkészítéséről
Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletről

2016.06.15-ei előterjesztések

Meghívó 2016. június 15.
Előterjesztés tűzoltó-parancsnokság 2015 évi tevékenységéről
Előterjesztés Szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár KSZR tevékenységéről
Előterjesztés Rákócziújfalui Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2015 évi tevékenységéről
Előterjesztés Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 2015 évi tevékenységéről
Előterjesztés a 2016/2017 nevelési évben indítható óvodai csoportokról
Előterjesztés foglalkoztatásról, és munkanélküliekről
Előterjesztés bölcsőde pályázatról
Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet ismételt törvényességi felhívásról
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás térítési díjról szóló rendeletéről
Előterjesztés köztisztviselői etikai eljárás szabályzatáról
Előterjesztés Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezetének közétkeztetési szerződéséről
Előterjesztés ingatlan értékesítéséről
Előterjesztés települési fő-építész szerződéséről
Előterjesztés Patkó Imréné kérelméről
Előterjesztés a települési (szociális) támogatásról szóló rendeletről
Előterjesztés a kerékpárút kivitelezési költségeinek részletfizetéséről
Előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati határozatokról
Előterjesztés nyári szünidei gyermekfelügyeletről
Előterjesztés Kunszentmártoni Kistérség Többcélú társuláshoz (orvosi ügyelet) csatlakozásról
Előterjesztés bérlakás igényléséről
Előterjesztés Rákócziújfalu, Dózsa Gy. u. 27. sz. alatt lévő önkormányzati ingatlan értékesítéséről

2016.05.11-ei előterjesztések

Meghívó 2016. május 11.
Beszámoló Rendőrkapitányság 2015.
Beszámoló Polgárőrség 2015. évről
Előterjesztés 2015. évi költségvetési ÖR módosításáról
Előterjesztés 2015. évi zárszámadásról
Előterjesztés MÁK 2015. évi ellenőrzési jelentéséről
Előterjesztés 2015. évi belső ellenőri jelentésről
Előterjesztés a KKETTKK büszkeségpontok pályázatról
Előterjesztés UPC Kft. optikai hálózatról
Előterjesztés 2015. évi gyermekvédelemről
Beszámoló 2015. évi Gyermekjóléti Szolgáltatásról
Beszámoló 2015. évi Családsegítő Szolgáltatásról
Előterjesztés 2015. évi közbeszerzési eljárásokról szóló statisztikai összegzésről
Előterjesztés Polgárőrség támogatásáról
Előterjesztés partnerségi rendeletről és a szerződésről
Előterjesztés belterületi utak felújításáról szóló pályázat benyújtásáról
Előterjesztés együttműködési megállapodásról
Előterjesztés viziközművek beruházásról, közműtérképről

2016.04.06-ai előterjesztések

Meghívó 2016. április 6.
Előterjesztés halaszthatatlan víziközmű rekonstrukcióról, koncessziós díj terhére
Előterjesztés Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletre érkezett törvényességi felhívásról

2016.03.23-ai előterjesztések

Meghívó 2016. március 23.
Előterjesztés 2016. évi összesített közbeszerzési tervről
Előterjesztés Közbeszerzési Szabályzatról
Előterjesztés Mesevár Óvoda 2016 évi beiratkozási idejéről
Előterjesztés Mesevár Óvoda 2016 nyári zárva tartásáról
Előterjesztés Együttműködési Megállapodásról
Előterjesztés rendkívüli költségvetési támogatásról szóló pályázat benyújtásáról
Előterjesztés a Művelődési Ház vezetői pályázatának elbírálásáról
Előterjesztés vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztéséről, pályázat benyújtásáról
Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet véleményezési eljárás megkezdéséről

2016.03.16-ai előterjesztések

Meghívó 2016. március 16.

2016.02.15-ei előterjesztések

Meghívó 2016. február 15.
Előterjesztés 2016. évi költségvetésről
Előterjesztés a települési támogatásról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés polgármester 2016. évi szabadságáról
Előterjesztés turisztikai pályázatról

2016.01.21-ei előterjesztések

Meghívó 2016. január 21.
Előterjesztés a Szolnok Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozásról és a megállapodás módosításáról
Előterjesztés a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjainak megállapításáról szóló rendeletről
Előterjesztés a Pietas Temetkezési Kft. szerződésének módosításáról és a köztemető és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletről
Előterjesztés a Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatról
Előterjesztés Rákócziújfalu, Dózsa Gy. út 27. sz. alatt lévő 203 hrszú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztés a helyi építési szabályzatról szóló 9/2007.(XI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015. évi előterjesztések

2015.12.10-ei előterjesztések

Meghívó 2015. december 10.
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előterjesztés a halaszthatatlan víziközmű rekonstrukcióra vonatkozó Vállalkozási Szerződés módosításra
Előterjesztés a GRUND TANODA Rákócziújfalu – EFOP-3-3-1-15 támogatásáról

2015.11.30-ai előterjesztések

Meghívó 2015. november 30.
Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés a likvidhitel folyószámla htiel-keret felvételéről
Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
2015. I-III. negyedévi költségvetési táblák
Előterjesztés a 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról
Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervről
Előterjesztés a beérkezett Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálásáról
Előterjesztés 71/2015/(IX.23.) ÖH hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi munkatervéről
Előterjesztés a Művelődési Ház és Községi Könyvtár vezetői munkakör betöltésére pályázat újbóli kiírására
Előterjesztés a Tanoda programról

2015.10.21-ei előterjesztések

Meghívó 2015. október 21.
Előterjesztés a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok felülvizsgálatáról
Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag ellátásról szóló rendeletről
Beszámoló a Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztés a Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola Szülői Munkaközösség támogatásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának2015. évi üléséről készült jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívásról
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottságának2015. évi üléséről készült jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívásról
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának2015. évi üléséről készült jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívásról

2015.09.23-ai előterjesztések

Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
2015. évi I. félévi költségvetés táblák
Előterjesztés rendkívüli költségvetési támogatásról szóló pályázat ismételt benyújtásáról
Előterjesztés Herman Ottó Általános Iskola felújításáról
Előterjesztés tüzelőanyag vásárláshoz támogatási pályázat benyújtásáról
Előterjesztés európai uniós fejlesztési pályázat benyújtásáról
Előterjesztés Bursa-H. Ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról
Előterjesztés Bursa-H. Ösztöndíj pályázat elbírálásának szabályairól
Előterjesztés a 2014. évi helyi adózás helyzetéről, hátralékok behajtásáról
Előterjesztés Sportegyesület támogatásáról
Előterjesztés Ifjúsági Horgász Egyesület támogatásáról
Előterjesztés Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról
Előterjesztés élelmezési térítési díjak megállapításáról
Előterjesztés közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló rendelethez
Előterjesztés közterületek használatáról szóló rendelet módosításárhoz
Előterjesztés adóügyi feladatot ellátó köztisztviselő anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztés a Művelődési Ház vezetői munkakör betöltésének pályázati kiírásáról
Előterjesztés a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásról
Előterjesztés Csabaholding Kft-vel történő tárgyalásokról
Előterjesztés az O&GD Central Kft. részére közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás adásáról
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Meghívó 2015. szeptember 23.

2015.06.17-ei előterjesztések

Előterjesztés foglalkoztatás helyzetéről, munkanélküliekről
Előterjesztés belső ellenőrzési terv módosításáról
Előterjesztés törvényességi felhívás elfogadásáról
Előterjesztés óvodai csoportok számáról
Beszámoló a Mesevár Óvoda 2014. évi munkájáról
Beszámoló a Polgárőrség munkájáról
Beszámoló a közbiztonságról
Eltőerjesztés Tokaji Gábor r.alezredes kinevezéséről
Beszámoló a tűzoltóság munkájáról
Meghívó 2015. június 17.

2015.06.03-ai előterjesztések

Előterjesztés Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola működtetéséről

2015.05.20-ai előterjesztések

Előterjesztés Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének halaszthatatlan víziközmű rekostrukcióra, koncessziós díj terhére
Előterjesztés az óvoda nyári zárvatartásáról
Előterjesztés a település közrendjéről, a közbiztonság helyzetéről
2014. évi szakmai beszámoló a Gyermekjóléti szolgáltatásról
Előterjesztés a 2014. évi a gyermek és ifjúságvédelmi, gyámügyi tevékenység átfogó értékeléséről
2014. évi szakmai beszámoló a Családsegítő Szolgáltatásról
Előterjesztés az önkormányzat által 2014. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokoról szóló éves statisztikai összegzés elfogadásáról
Meghívó 2015. május 20.

2015.04.29-ei előterjesztések

Előterjesztés a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés a 2014. évi zárszámadásról
Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztés gépjármű beszerzésről
Előterjesztés „együtt-es-ély” együttműködésről
Meghívó 2015. április 29.

2015.04.15-ei előterjesztések

Előterjesztés 2015.04.15. napján tartandó ülésére az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról
Meghívó 2015. április 15.

2015.03.23-ai előterjesztések

Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 03.23. napján tartandó ülésére a települési önkormányzatok renkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról
Előterjesztés 2015. 03.23. napján tartandó ülésére az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Meghívó 2015. március 23.

2015.03.11-ei előterjesztések

Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 11. napján tartandó ülésére a Polgármesteri Hivatalnál történő létszámbővítés engedélyezése
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 16/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról
Meghívó 2015. március 11.

2015.02.25-ei előterjesztések

Előterjesztés a települési támogatásról szóló rendelethez
Előterjesztés Polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én tartandó ülésére Rákócziújfalu Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapítására
Meghívó 2015. február 25.

2015.02.11-ei előterjesztések

Meghívó 2015. február 11.
Előterjesztés a Rákócziújfalui Művelődési Ház és Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló …./2015.(….) önkormányzati rendelethez
Előterjesztés A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapítására vonatkozó 14/2011(V.28) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
Előterjesztés az önkormányzat gazdasági programjának elfogadásáról
Előterjesztés Rákócziújalu Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapítására
Előterjesztés Napelemes rendszer kialakítására

2015.01.06-ai előterjesztések

2015.(I.06.) önkormányzati határozat Likvid hitel felvételről
Jelenléti ív Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2015. január 6-án megtartott testületi ülésén készült jegyzőkönyvhöz
Meghívó 2015. január 6.

2014. évi előterjesztések

2014.12.10-ei előterjesztések

Meghívó 2014. december 10.
Előterjesztés 2015. évi belső ellenőrzésről
Előterjesztés 2015. évi munkatervről
Előterjesztés átmeneti gazdálkodásról
Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről
Előterjesztés Művelődési Ház és Községi Könyvtár SZMSZ-ről
Művelődési Ház és Községi Könyvtár SZMSZ-ről szóló tervezet
Előterjesztés önkormányzat SZMSZ-ről
Önkormányzat SZMSZ-ről szóló rendelet-tervezet
Előterjesztés társulási megállapodás módosításáról

2014.10.20-ai előterjesztések

Meghívó
Előterjesztés alpolgármester megválasztásáról
Javaslat Gazdasági programról és SzMSz módosításáról
Előterjesztés bizottságok létrehozásáról
Polgármester illetményéről előterjesztés

2014.10.03-ai előterjesztések

Általános indoklás – szociális tüzelőanyag
Hatásvizsgálat tüzelőanyag rendelethez
Meghívó
Szociális tüzelő előterjesztések

2014.09.24-ei előterjesztések

Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének ………/2014. (………) önkormányzati RENDELETE a talajterhelési díjról szóló 17/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beszámoló a Képviselő- testület ciklusra szóló gazdasági programjának teljesüléséről, a 2010-2014. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……./2014. (…….) önkormányzati RENDELETE Helyi iparűzési adóról
Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 17/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezetről
Előterjesztés a Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal, a Mesevár Óvoda és a Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratainak módosításáról

2014.08.06-ai előterjesztések

2014. augusztus 6.-ra szóló testületi meghívó
2014. (VIII.06.) önkormányzati rendelet Rákócziújfalu községért elismerő oklevél alapításáról
2014. (VIII.06.) önkormányzati rendelet adóügyi feladatot ellátó köztisztviselő anyagi érdekeltségi rendszeréről
2014. (VIII.06.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
2014. (VIII.08.) önkormányzati rendelet étkezési térítési díjak megállapításáról
Előterjesztés és előzetes hatástanulmány, valamint részletes indokolás az adóügyi feladatot ellátó köztisztviselő anyagi érdekeltségi rendszeréről
Előterjesztés és általános indoklás az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezethez
Előterjesztés a Rákócziújfalu községért elismerő oklevél alapításáról szóló rendelet-tervezetről
Előterjesztés és előzetes hatástanulmány, valamint részletes indokolás az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezethez
Hatásvizsgálat Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezethez

2014.07.02-ai előterjesztések

KEOP-2014-4.10.0/N napcellás pályázatról előterjesztés
KEOP-2014-4.10.0/N napcellás pályázat határozat

2014.05.28-ai előterjesztések

2014.05.28-ai testületi ülés közbeszerzési előterjesztése
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.
Előterjesztés az Önkormányzat által 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló éves statisztikai összegzés elfogadásáról.
Beszámoló Rákócziújfalu Közösség Önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
2013. évi szakmai beszámoló a Gyermekjóléti szolgáltatásról
Hatásvizsgálat Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez
Általános indoklás a köztemetőkről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez.
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről.
Előterjesztés a köztemetésről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez.
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal alapító okiratot módosító okirat
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal alapító okirata
Rákócziújfalui Művelődési Ház alapító okirat módosítás
Rákócziújfalui Művelődési Ház alapító okirat
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda Alapító Okiratát módosító okirat
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda alapító okirat
Előterjesztés a Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal, a Mesevár Óvoda és a Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratainak módosításáró
Hatásvizsgálat Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezetéhez
Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről
Előterjesztés a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezetről, a helyi termelői bolt és piac működtetéséről.
Általános indoklás a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezethez.
Hatásvizsgálat szmsz módosításról
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
Általános indoklás Rákócziújfalu Közég Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendeletéhez.
Önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről
Általános indoklás a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez.
Hatásvizsgálat Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez
Előterjesztés a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez.
Előterjesztés beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

2014.05.07-ei előterjesztések

Előterjesztés a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezetről, a helyi termelői bolt és piac működtetéséről
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS a köztemetőkről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS Rákócziújfalu Közég Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendeletéhez
Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS a helyi termelői piac létesítéséről, üzemeltetéséről szóló rendelet-tervezethez
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez
2014. május 7-ei testületi ülés Hatályon kívül helyezendő költségvetési rendeletek
ELŐTERJESZTÉS a Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal, a Mesevár Óvoda és a Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratainak módosításáról
Előterjesztés 2014. május 7-én tartandó ülésére és a 2014. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előterjesztés a köztemetésről és a temetkezésről szóló rendelet-tervezethez
Előterjesztés a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezethez
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS a talajterhelési díjról szóló 17/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez
Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi pénzügyi terv módosításáról szóló /2014.(V.07) rendeletéhez
2/2014. (V.07.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014.03.10-ei előterjesztések

Előterjesztés a 7/2014. (I.31.) BM rendelet szerint rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
Előterjesztés likvid- és működési hitel igénybevételéről

2014.02.28-ai előterjesztések

2014. (II.28.) önkormányzati határozat Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

2014.02.12-ei előterjesztések

Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
2014. (II.12.) számú önkormányzati képviselő-testületi határozati javaslat Rákócziújfalu Község Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség Rövid lejáratú fizetési kötelezettség Fizetési köt. összesen
Rákócziújfalu Község középtávú sportfejlesztési koncepciója
Előterjesztés közkifolyók mérősítéséről
Indokolás Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez
ELŐTERJESZTÉS Rákócziújfalu Község Önkormányzata közfeladatainak, alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti meghatározására
Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február12-én tartandó ülésére Rákócziújfalu Községi Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapítására

2014.02.04-ei előterjesztések

2014.(II.4.) önkormányzati határozat Likvidhitel fedezetcseréjéről

2014.01.14-ei előterjesztések

2014. (I. 14.) önkormányzati határozata az önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalásáról

Friss információk

Archív híreink

Elérhetőségek

Cím: 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.
Telefon: +36 (56) 444 054
Fax: +36 (56) 444 054 / 108
Email: titkarsag@rakocziujfalu.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás!
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás!

A polgármester és a jegyző minden héten szerdán 8:00 - 12:00-ig fogadóórát tart.