+36 (56) 444 054 titkarsag@rakocziujfalu.hu
Oldal kiválasztása

Beruházások és pályázatok

TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00041 Új szociális intézmény létesítése Rákócziújfaluban

Rákócziújfalu Község Önkormányzat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-4.2.1-15 jelű, Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra benyújtott TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00041 azonosító számú „Új szociális intézmény létesítése Rákócziújfaluban” című pályázata 2020. május 08-án kelt támogatói döntés szerint 60.000.000 Ft támogatásban részesült.

A projekt fő célja a Rákócziújfalu településen elérhető szociális alapszolgáltatások fejlesztése, minőségének javítása a jelenlegi, szolgáltatások ellátása számára csaknem alkalmatlan épület lebontásával és egy új épület kivitelezésével. A projekt megvalósításával lehetőségünk nyílik a jogszabályi feltételeknek való megfelelés biztosítására, a hatékonyabb szakmai egységet és a szolgáltatásnyújtás minőségi ellátását segítő fejlesztés megvalósítására és nem utolsó sorban egy mai kor igényeinek megfelelő, korszerű, teljeskörűen akadálymentesített, kedvező energiahatékonysági szempontokkal bíró épület költséghatékony üzemeltetésére. A beruházással a hatékonyabb szakmai egységek megteremtését, az ellátotti igények kielégítését és a meglévő szakmai létszám –munkahely- megtartását célozzuk meg.

A településen a szociális alapszolgáltatások közül elérhető a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás, a támogató szolgálat, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás. A jelenlegi épület közel 60 éve épült, elavult, nem megfelelő a mai igények számára. A fenntartó, illetve az intézmény lehetőségeikhez mérten próbálta megoldani az épület rendszeres karbantartását, anyagi korlátok miatt azonban a szükségszerű felújítások megvalósítása sokszor nehézségekbe ütközött. Az épületrészek, szerkezetek fejlesztésére az elmúlt időkben egyáltalán nem volt lehetőség. Ennek következtében ezek műszaki állapota mára teljesen elavult, leromlott, teljes felújításuk gazdaságtalan. A projekt eredményeképpen az ellátottak számára nyitva álló 5084 Rákócziújfalu, Dózsa Gy. út 23. szám alatti épület lebontásra kerül és egy teljesen új, korszerű, teljeskörűen akadálymentesített épület kivitelezése történik meg, amely magába foglal 2 irodahelyiséget, női, ffi és akadálymentes WC-t, közösségi helyet tárolóval, teakonyhával, ételkiadóval és előtérrel. Az épülethez az előírt számú parkolóhelyek és akadálymentes parkolók kerülnek megépítésre, továbbá eszközök, berendezési tárgyak beszerzése, valamint egy alapfelszereltségű gépjármű beszerzése is megtörténik a fejlesztés keretein belül.

A projekttel megcélzott korszerűsítés az ellátotti kör számára magasabb minőségű szolgáltatási infrastruktúra megteremtésén túl egy költségtakarékosabb működtetést eredményez. Csökkennek az üzemeltetési és fenntartási költségek, ami az önkormányzat részére megtakarításokat eredményez és a jelenlegi kiadások csökkentésével további gazdaságossághoz járul hozzá. Másrészt megfelelőbb lesz a szolgáltatások színvonala, az ellátottak kiszolgálása, de nem utolsó sorban előtérbe kerül az erkölcsi hozadék, vagyis a megbecsültség érzése a klienskörben és a dolgozók között leírhatatlan. 

 A projekt megvalósítási időtartama előreláthatólag 2022.01.31.
A projekt összköltsége: 60.000.000 Ft
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból kerül finanszírozásra.

TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00041 Új szociális intézmény létesítése Rákócziújfaluban

Rákócziújfalu Község Önkormányzat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-4.2.1-15 jelű, Szociális alapszolgáltatások infrastrukúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra benyújtott TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00041 azonosító számú „Új szociális intézmény létesítése Rákócziújfaluban” című pályázata 2020. május 08-án kelt támogatói döntés szerint 60.000.000 Ft támogatásban részesült.

A projekt fő célja a Rákócziújfalu településen elérhető szociális alapszolgáltatások fejlesztése, minőségének javítása a jelenlegi, szolgáltatások ellátása számára csaknem alkalmatlan épület lebontásával és egy új épület kivitelezésével. A projekt megvalósításával lehetőségünk nyílik a jogszabályi feltételeknek való megfelelés biztosítására, a hatékonyabb szakmai egységet és a szolgáltatásnyújtás minőségi ellátását segítő fejlesztés megvalósítására és nem utolsó sorban egy mai kor igényeinek megfelelő, korszerű, teljeskörűen akadálymentesített, kedvező energiahatékonysági szempontokkal bíró épület költséghatékony üzemeltetésére. A beruházással a hatékonyabb szakmai egységek megteremtését, az ellátotti igények kielégítését és a meglévő szakmai létszám –munkahely- megtartását célozzuk meg.

A településen a szociális alapszolgáltatások közül elérhető a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás, a támogató szolgálat, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás. A jelenlegi épület közel 60 éve épült, elavult, nem megfelelő a mai igények számára. A fenntartó, illetve az intézmény lehetőségeikhez mérten próbálta megoldani az épület rendszeres karbantartását, anyagi korlátok miatt azonban a szükségszerű felújítások megvalósítása sokszor nehézségekbe ütközött. Az épületrészek, szerkezetek fejlesztésére az elmúlt időkben egyáltalán nem volt lehetőség. Ennek következtében ezek műszaki állapota mára teljesen elavult, leromlott, teljes felújításuk gazdaságtalan. A projekt eredményeképpen az ellátottak számára nyitva álló 5084 Rákócziújfalu, Dózsa Gy. út 23. szám alatti épület lebontásra kerül és egy teljesen új, korszerű, teljeskörűen akadálymentesített épület kivitelezése történik meg, amely magába foglal 2 irodahelyiséget, női, ffi és akadálymentes WC-t, közösségi helyet tárolóval, teakonyhával, ételkiadóval és előtérrel. Az épülethez az előírt számú parkolóhelyek és akadálymentes parkolók kerülnek megépítésre, továbbá eszközök, berendezési tárgyak beszerzése, valamint egy alapfelszereltségű gépjármű beszerzése is megtörténik a fejlesztés keretein belül.

A projekttel megcélzott korszerűsítés az ellátotti kör számára magasabb minőségű szolgáltatási infrastruktúra megteremtésén túl egy költségtakarékosabb működtetést eredményez. Csökkennek az üzemeltetési és fenntartási költségek, ami az önkormányzat részére megtakarításokat eredményez és a jelenlegi kiadások csökkentésével további gazdaságossághoz járul hozzá. Másrészt megfelelőbb lesz a szolgáltatások színvonala, az ellátottak kiszolgálása, de nem utolsó sorban előtérbe kerül az erkölcsi hozadék, vagyis a megbecsültség érzése a klienskörben és a dolgozók között leírhatatlan. 

 A projekt megvalósítási időtartama előreláthatólag 2022.01.31.
A projekt összköltsége: 60.000.000 Ft
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból kerül finanszírozásra.

Friss információk

Archív híreink

Elérhetőségek

Cím: 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.
Telefon: +36 (56) 444 054
Fax: +36 (56) 444 054 / 108
Email: titkarsag@rakocziujfalu.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás!
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás!

A polgármester és a jegyző minden héten szerdán 8:00 - 12:00-ig fogadóórát tart.